ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΓΡΕΣ: «Σε τοπικό διαμέρισμα του Δήμου Ερμιονίδας, το τελευταίο διάστημα, παρατηρείται έξαρση περιστατικών γαστρεντερίτιδας»

190

Η καταγγελία του γνωστού ιατρού κ. Παύλου Δαγρέ, εκπροσώπου της Ένωσης Πολιτών κατά της Διαφθοράς, θέτει τον Εισαγγελέα ενώπιον των ευθυνών του, ζητώντας την άμεση παρέμβασή του καθ’ όσον συντρέχουν λόγοι κινδύνου της Δημόσιας Υγείας, στον Δήμα Ερμιονίδας. Τονίζει ότι «σε τοπικό διαμέρισμα του Δήμου Ερμιονίδας το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έξαρση περιστατικών γαστρεντερίτιδας». Αποκαλύπτει ότι ο υπεύθυνος εργάτης για την απολύμανση του πόσιμου νερού ζήτησε «να μην του ανατεθούν τέτοιες ευθύνες γιατί δεν έχει τις αναγκαίες γνώσεις». Αποδίδει ευθύνες στο Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερμιονίδας και στον Δήμαρχο κ. Δημήτρη Σφυρή, για τον οποίον κάνει και μια αναφορά που μπορεί να εκληφθεί ποικιλοτρόπως.

Διαβάστε την δημόσια αναφορά του Παύλου Δαγρέ που, για μια ακόμη φορά δείχνει να ενδιαφέρεται για την εφαρμογή των νόμων και την προστασία των Πολιτών και του Δημοσίου χρήματος, περισσότερο από πολλούς κρατικούς παράγοντες.

Παύλος Δαγρές

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΑΓΡΕ

«Όρισαν ανειδίκευτο εργάτη υπεύθυνο για την απολύμανση του πόσιμου νερού.

Βεβαίωσαν ψευδώς ό,τι ο εν λόγω εργάτης του Δήμου διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και δύναται νομίμως να ανταποκριθεί στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που του ανέθεσαν.

Συνεχίζουν δύο μήνες τώρα να διατηρούν στη θέση αυτή τον ανειδίκευτο εργάτη παρότι ο ίδιος έχει καταθέσει στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας -πριν δύο μήνες- αναφορά όπου τονίζει μεταξύ άλλων και τα εξής: «Εγώ δεν έχω τις γνώσεις, δεν έχω εκπαίδευση να αναλάβω την  απολύμανση του πόσιμου νερού. Παρακαλώ να ανακαλέσετε και να με αποδεσμεύσετε από τα καθήκοντα αυτά που μου αναθέσατε».

Τα μέλη όμως του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ.ΕΡ καθώς και ο Δήμαρχος που ελέγχει την  Δημοτική Επιχείρηση αδιαφορώντας για την υγεία των πολιτών αγνόησαν προκλητικά την αναφορά του συγκεκριμένου ανειδίκευτου εργάτη και πιεστικά ουσιαστικά τον αναγκάζουν, δύο μήνες τώρα,  να έχει την ευθύνη για την απολύμανση του πόσιμου  νερού παρότι ο υπάλληλος αυτός δεν έχει καμία εκπαίδευση καμία πιστοποίηση ώστε νομίμως να ασκεί τα καθήκοντα αυτά.

Κε  Εισαγγελέα

Με την ιδιότητα του Γιατρού καταγγέλλω ότι σε τοπικό διαμέρισμα του Δήμου Ερμιονίδας το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έξαρση περιστατικών γαστρεντερίτιδας.

Κε  Εισαγγελέα

Τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ.ΕΡ καθώς και ο Δήμαρχος που ελέγχει τη Δημοτική Επιχείρηση διαπράττουν σοβαρό ποινικό αδίκημα. Διότι με τοποθέτηση του ανειδίκευτου  εργάτη ως υπεύθυνου για την απολύμανση του πόσιμου νερού εκθέτουν σε σοβαρούς κινδύνους την υγεία χιλιάδων πολιτών.

Σύμφωνα με το νόμο 284 του ποινικού κώδικα «όποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια Αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται με φυλάκιση. Αν η παραβίαση αυτή είχε ως συνέπεια να μεταδοθεί η ασθένεια σε άνθρωπο επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών!!!».

Κε Εισαγγελέα

Ιδού τα αποδεικτικά στοιχεία της ποινικής αυτής υπόθεσης.

Στις 2 Φεβρουαρίου του έτους 2018 το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ.ΕΡ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση και μεταξύ των άλλων όρισε υπεύθυνο για την απολύμανση του πόσιμου νερού τον προαναφερόμενο  ανειδίκευτο εργάτη.

Σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη υπ’ αρ. Υ.Μ5673-4-12-57 (ΦΕΚ 5-8-1958) περί απολυμάνσεως του ύδατος υδρεύσεων την οποία μάλιστα επικαλείται τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ.ΕΡ στο άρθρο 5 αναγράφονται τα εξής: «Η παρακολούθηση της κανονικής λειτουργίας και συντηρήσεως των συσκευών ή μηχανημάτων απολυμάνσεως του ύδατος ανατίθεται παρά του ενδιαφερομένου εις υπεύθυνο πρόσωπο το οποίον θα γνωρίζει καλώς την ως άνω λειτουργία και συντήρηση των χρησιμοποιουμένων εγκαταστάσεων και εν γένει την μέθοδο απολυμάνσεων»

Επίσης στην 19/2018 απόφαση των μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ.ΕΡ αναγράφουν: «Όλοι όσοι ορίζονται υπεύθυνοι απολύμανσης του πόσιμου νερού έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που τους ανατέθηκαν»

Πλην όμως κύριε Εισαγγελέα ο ανειδίκευτος εργάτης τους διαψεύδει αφού στην αναφορά που έχει καταθέσει –πριν δύο μήνες-  στο ΔΣ της ΔΕΥΑ.ΕΡ αναφέρει ότι δεν έχει γνώσεις ούτε εκπαίδευση πιστοποιημένη ή μη.

Και έτσι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα για την απολύμανση του πόσιμου νερού.

Επίσης η Κ.Μ.5673/4-12-57 ΦΕΚ 5β9-1-1958 αναφέρει: «Τα ονόματα αμφοτέρων των ως άνω προσώπων θα γνωστοποιούνται εκάστοτε εγγράφως εις το Υγειον. Κέντρον, το οποίο δύναται να μην εγκρίνει ταύτα και να απαιτήσει την αντικατάστασίν των εφόσον δεν κρίνονται παρ’ αυτού κατάλληλα ή αποδειχθώσιν ανεπαρκή δια την εργασίαν ταύτην»

Κε Εισαγγελέα

Θα πρέπει να ερευνηθεί εάν τα μέλη του ΔΣ της ΔΕΥΑ.ΕΡ απέστειλαν στο Υγειονομικό Κέντρο το όνομα του ανειδίκευτου εργάτη που όρισαν υπεύθυνο για την απολύμανση του πόσιμου νερού.

Εάν το Υγειονομικό Κέντρο ενέκρινε την τοποθέτηση αυτή κατά παράβαση της προαναφερόμενης υγειονομικής διάταξης, εκθέτοντας σε σοβαρούς  κινδύνους την υγεία χιλιάδων πολιτών.

Κε Εισαγγελέα

Υπενθυμίζουμε ότι τον Σεπτέμβριο του 2017 ο τότε Αντιδήμαρχος του Δήμου Ερμιονίδας κ. Ιωάννης Δημαράκης παραιτήθηκε καταγγέλλοντας  μεταξύ άλλων τα εξής: «Πέραν των ανωτέρω που ακροθιγώς είχα επισημάνει στο Δήμαρχο κατά καιρούς ότι η ΔΕΥΑ.ΕΡ αποτελεί αγκάθι για το Δήμο, γι αυτό έκρινα ότι έπρεπε να ασκηθεί έλεγχος

1) Ως προς την αναγκαιότητα των δαπανών της

2) Ως προς την διαφάνεια των δράσεών της.

3) Ως προς την ασκούμενη απ’ αυτήν τιμολογιακή πολιτική.

Ένα παράδειγμα μόνο αναφέρω, ηχηρό όμως, το οποίο δείχνει την αναγκαιότητα ελέγχου της ΔΕΥΑ.ΕΡ. Συγκρίνοντας τους ισολογισμούς των ετών 2014 και 2015 που δημοσιοποίησε πέρσι η επιχείρηση παρατηρούμε ότι οι ζημιές το έτος 2014 ανήλθαν στο ποσό των 399.894,57 ευρώ. Ενώ οι ζημιές για το έτος 2015 ανήλθαν στο ποσό των 664.697,89 δηλαδή ποσοστό αύξησης 66%».

Κε Εισαγγελέα

Μετά την καταγγελία αυτή θα πρέπει να ζητήσετε να διενεργηθεί από τους Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης Έλεγχος γιατί η υπέρβαση κατά 66% είναι μεγάλη και να ελεγχθεί ακόμα σε ποιες εταιρίες αποκατάστασης των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών ζημιών ανατίθοντο η αποκατάσταση. Και εάν οι εταίροι των επιχειρήσεων αυτών συνδέονται με συγγένεια πρώτου βαθμού με μέλη του ΔΣ της ΔΕΥΑ.ΕΡ.

Διότι πολλές αμφιβολίες ανακύπτουν για την λειτουργία του Δήμου Ερμιονίδας όταν μάλιστα δημότες γνωρίζουν ότι ο Δήμαρχος διασύρεται στα δικαστήρια ως κατηγορούμενος  από την Εφορία για χρέη 300.000 ευρώ εταιρίας που συμμετέχει, ανεξάρτητα του Δήμου».

Παύλος Δαγρές

Εκπρόσωπος Κίνησης Πολιτών

κατά της Διαφθοράς

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΕΡ της 27-2-2018 ΕΔΩ