«Μαξιλάρι» από τα διαθέσιμα των Δήμων, συνιστά παραβίαση διεθνούς σύμβασης

20
Σάββας Σαββάκης

του Σάββα Σαββάκη πρ. αντιδημάρχου Τρίπολης

Κατ’ αρχήν να γίνει γνωστό, ότι ο «ευρωπαϊκός χάρτης της τοπικής αυτονομίας ΕΧΤΑ»- ως προς την πρώτη βαθμίδα ΟΤΑ-  καταρτίστηκε και υιοθετήθηκε από τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης το 1985, αποτελεί διεθνή σύμβαση και επικυρώθηκε  από τη χώρα μας με το ν 1850/89. Έτσι ο ΕΧΤΑ ως διεθνής σύμβαση πλέον διέπεται ως προς την εφαρμογή του από τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Συντάγματος που ορίζουν: «οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου». Κατά δε την ερμηνευτική δήλωση, το εν λόγω άρθρο, αποτελεί θεμέλιο για τη συμμετοχή της χώρας μας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Αναφορικά με τους οικονομικούς πόρους των ΟΤΑ, οι διατάξεις του άρθρου 9 του χάρτη, ορίζουν ρητά εκτός των άλλων, ότι δικαιούνται επαρκών πόρων τους οποίους μπορούν να διαθέτουν ελεύθερα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Και έρχομαι στο σήμερα. Εν όψει της εξόδου της χώρας στις αγορές, το υπουργείο οικονομικών, επιδιώκει τη δημιουργία ενός ταμιακού αποθέματος το επονομαζόμενο «μαξιλάρι» που θα έχει την ικανότητα να παρέχει εγγυήσεις στις αγορές και τους δανειστές, ώστε να υπάρχει εξασφάλιση των δανειακών υποχρεώσεων του Δημοσίου.

Για τον σκοπό αυτό, ο Υπουργός των Οικονομικών πρόκειται να καταθέσει  σύντομα στη βουλή σχετική τροπολογία, με την οποία οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης  και μεταξύ αυτών οι ΟΤΑ, θα υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμιακά τους διαθέσιμα στον ενιαίο λογαριασμό του κράτους, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται -τουλάχιστον μέχρι τώρα-τυχόν επέκταση ή όχι της επιβολής capital controls, αν και τη θεωρώ βέβαιη.

Θα ληφθεί όμως υπόψη από τον εμπνευστή της υποχρεωτικότητας, ότι με capital controls οι ΟΤΑ θα στεγνώσουν από ρευστότητα με ότι αυτό συνεπάγεται στη λειτουργία τους;;  Θα ληφθούν υπόψη ή θα παρακαμφθούν οι διατάξεις του ΕΧΤΑ-διεθνούς σύμβασης περί ελεύθερης διάθεσης των πόρων;;

Συνεπώς, μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία με αναπάντητα τα ερωτήματα, δεν αντιβαίνει μόνο στις συνταγματικές διατάξεις του άρθρου 102 (σ.σ παραβιάζεται κατ’ εξακολούθηση με τα μνημόνια) αλλά -και το σπουδαιότερο- και σ’ αυτές του άρθρου 28 παρ.1 που θα εκθέσουν τη χώρα μας, για συνειδητή(;)παραβίαση διεθνούς σύμβασης!

Ωστόσο θέλω να πιστεύω, ότι η Κυβέρνηση, προκειμένου να αποτρέψει την πρόκληση αρνητικού κλίματος στις διεθνείς σχέσεις μας και να μην βρεθεί ενώπιον  του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τελικά θα εξαιρέσει τους ΟΤΑ από την υποχρεωτικότητα, τουλάχιστον για τα περί οικονομικής αυτοτέλειας προσχήματα.

Τρίπολη 5-4-2018