Καιρός, οι δημοσιογράφοι, να ξαναθυμηθούμε ποιοι είμαστε

304
Γιώργος Τετράδης -Παπαδόπουλος

«…Η φασιστική νοοτροπία μαζί με την νοοτροπία της υποταγής, της αμορφωσιάς και της διαπλοκής έχουν επικρατήσει στην πολιτική σκηνή και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους.

Καιρός, οι δημοσιογράφοι, να ξαναθυμηθούμε ποιοι είμαστε και ποιοι οφείλουμε να είμαστε. Υπηρέτες της κοινωνίας όλων των πολιτών. Και όχι του πιο βρώμικου κομματιού της…»

Γ. Παπαδόπουλος- Τετράδης

Δημοσιογράφος