Τι είναι η εκθετική αντίληψη και πως δημιουργεί μια νέα γενιά ηγετών

61
Γεωργία Καρτσάνη

Της Γεωργίας Καρτσάνη*

Έως τώρα, η ηγεσία ενός οργανισμού διαχειρίζονταν ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που αναπτύσσονταν “γραμμικά”: ιεραρχικά, συγκεντρωτικά, περιχαρακωμένα, με έμφαση στην έννοια της επιβολής και του ελέγχου. Διαμορφώθηκε σε μία εποχή οικονομίας κλίμακος, σχετικής σταθερότητας και προβλεψιμότητας. Οι αλλαγές μπορούσαν σε ένα βαθμό να προβλεφθούν κι οι επιπτώσεις τους προβληθούν στο μέλλον.  Κατά συνέπεια το σύνολο του επιχειρηματικού σκέπτεσθαι λειτουργούσε και εξελίσσονταν γραμμικά. Η μελλοντική ανάπτυξη βασίζονταν σε προϋποθέσεις και εμπειρίες του παρελθόντος και εστίαζε στη βελτίωση παλαιότερων μοντέλων και συστημάτων.

Μέχρι που κάτι άλλαξε δραματικά. Η τεχνολογική ανάπτυξη που διαρκώς συντελείται με ολοένα αυξανόμενη ταχύτητα και η ψηφιοποίηση του κόσμου, οδήγησε σε μία εκθετική μεταβολή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αυτό που παλιότερα έμοιαζε ασύλληπτο γίνεται ήδη πεπερασμένο μέσα σε λίγα χρόνια, μήνες… Η έννοια του disruption, της διαρκούς αποδόμησης και αναδιαμόρφωσης έγινε η νέα πραγματικότητα, με κάθε επιχειρηματικό κλάδο να είναι σήμερα εν δυνάμει disruptive μέσα σε λιγότερο από μία γενεά.

Στην Ελλάδα, οι αλλαγές αυτές υπήρξαν ακόμα πιο δραστικές και πολυεπίπεδες:

-Εντάθηκαν από την ύφεση της τελευταίας δεκαετίας και τις ραγδαίες αλλαγές που επέφερε σε μία οικονομία υπό ριζική αναδιαμόρφωση

-Ανέδειξαν την αδυναμία επιβίωσης προηγούμενων συστημάτων και επιχειρηματικών μοντέλων και δημιούργησαν την ανάγκη αναδιάρθρωσης.

-Απαίτησαν τροποποιήσεις τόσο σε ατομικές, όσο και σε ομαδικές συμπεριφορές και δεξιότητες, ώστε να υποστηριχθεί αυτή η αλλαγή.

Η αναγκαιότητα του leadership transformation coaching στην Ελλάδα του σήμερα

Σύμφωνα με έγκυρες μελέτες, το 70% των στρατηγικών αλλαγής αποτυγχάνουν και το 66% του προσωπικού τους νιώθει αμέτοχο κι αποστασιοποιημένο από την όλη διαδικασία αλλαγής.

Για την τραγική αυτή αποτυχία, ένα 72% της ευθύνης αποδίδεται στον ανθρώπινο παράγοντα. Το 33% αφορά στη νοοτροπία και συμπεριφορά της ανώτερης ηγεσίας που δεν κατάφερε επί της ουσίας να υποστηρίξει την αλλαγή που η ίδια υποκίνησε. Το υπόλοιπο 39% αφορά στους υπαλλήλους που αντιστάθηκαν στην αλλαγή.

Τα soft skills δεν αποτελούν πλέον soft issues.  Κανείς δεν έχει την πολυτέλεια να τα αγνοήσει. Ακόμα και το αποτελεσματικότερο ηγετικό μοντέλο χρειάζεται να επαναπροσδιορίζεται και αναδιαμορφώνεται διαρκώς προκειμένου να συντονίζεται και να προβλέπει τις επερχόμενες αλλαγές.

Κάθε προσπάθεια αναδιαρθρωτικής οργανικής αλλαγής είναι καταδικασμένη να αποτύχει, αν η ίδια η ηγεσία δεν υπερβεί ένα συχνό λογικό σφάλμα: τη λανθασμένη αντίληψη πως ένα σύστημα μπορεί να τροποποιηθεί, αν δεν τροποποιηθεί μαζί του και ο πυρήνας της ύπαρξής του, η ίδια του η ηγεσία.

Η προσπάθεια όμως του ηγείσθαι ενός συστήματος υπό δραστική αλλαγή είναι ιδιαίτερα απαιτητική και ψυχοφθόρα.

Η έννοια του exponential thinking 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, που στη χώρα μας είναι πιο επίκαιρο από παντού, οι Ray Kurzweil και Peter Diamandis, συνιδρυτές του Singularity University, εισήγαγαν την έννοια του “exponential thinking”, εξηγώντας ότι προκειμένου κάποιος να διαχειριστεί τις επιχειρηματικές προκλήσεις του σήμερα, πρέπει να εκπαιδεύσει τον εαυτό του να σταματήσει να σκέφτεται γραμμικά και να αρχίσει και ο ίδιος να σκέπτεται εκθετικά. Πρέπει να αρχίσει να αντιλαμβάνεται την έννοια της ανάπτυξης σαν ένα disruption και όχι ανάπτυξη των παλιότερων μοντέλων και παραδοχών. Πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται ευρύτερα, δημιουργώντας νέες δυνατότητες και οικοσυστήματα.

Η εκθετική σκέψη αναφέρεται επομένως σε έναν τύπο σκέπτεσθαι που επιτρέπει τη σφαιρική κατανόηση ενός συστήματος υπό ραγδαία αναδιαμόρφωση και τον οραματισμό μίας μελλοντικής στρατηγικής που θα υποστηρίξει τον οργανισμό να συγχρονιστεί με τους ρυθμούς του και να διαπρέψει μέσα σ’ αυτούς.

Ανάπτυξη ενός διαφορετικού αντιληπτικού μοντέλου

Στην Ελλάδα του σήμερα, τα πάντα αλλάζουν ραγδαία μέσα από εναλλασσόμενα business disruptions: Συγχωνεύσεις και εξαγορές, αλλαγές στις ηγετικές ομάδες, αλλαγές στην καταναλωτική στάση και συμπεριφορά, έλλειψη διαθέσιμων πόρων, big scale startups και νέα ανταγωνιστικά πεδία, ανάπτυξη νέων industriesκαι ανάγκη επαναπροσαρμογής σε νέες τάσεις και πρακτικές.

Η αλλαγή είναι αναπόφευκτη, επιβεβλημένη και πολλές φορές συμβαίνει ραγδαία και απροειδοποίητα.

Η εκάστοτε ηγεσία ήταν προετοιμασμένη και εκπαιδευμένη να διαχειρίζεται έναν ρόλο με ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, όραμα και προοπτική. Σήμερα τα πολλά απ’ όσα ήταν εφικτά και μας έδιναν προοπτική κατέρρευσαν.

Τι έχει μείνει λοιπόν και τι μπορεί να επαναπροσδιοριστεί; Μέσω του Leadership coaching,  εμπνέουμε και καθοδηγούμε ανώτερα και ανώτατα διοικητικά στελέχη, οξύνοντας την αντίληψή τους σχετικά με ένα αεί εναλλασσόμενο οικοσύστημα και δημιουργώντας εν μέσω αυτών των συνθηκών ένα προσωποποιημένο και ανταγωνιστικό όραμα που θα τους επιτρέψει να υποκινήσουν και να διαχειριστούν την οργανική και συστημική αλλαγή που χρειάζονται. ​

* Η Γεωργία Καρτσάνη είναι Leadership Transformation Coach και CEO της SARGIA Partners

ΠΗΓΗ http://www.capital.gr/me-apopsi/3279352/ti-einai-i-ekthetiki-antilipsi-kai-pos-dimiourgei-mia-nea-genia-igeton