Τα κυρίαρχα ζώα του πλανήτη «ΕΛΛΑΔΑ»

134
Τάκης Δάκογλου

(από το Facebook του Τάκης Δακογλου)

 «Ο άνθρωπος διαφέρει από όλα τα άλλα ζώα, γιατί μόνο αυτός είναι προικισμένος με λόγο, ο οποίος τον καθιστά ικανό να διακρίνει το δίκαιο από το άδικο, το αγαθό από το κακό, το ωφέλιμο από το βλαβερό». Αριστοτέλης, Πολιτικά.

Συνεπώς, θα μπορούσε να πει κανείς μετά βεβαιότητας ότι ο άνθρωπος είναι «πολιτικό ζώο».

Από την άλλη μεριά, είπαν οι πρόγονοι:
-Μέτρω χρω (Να κάνεις κάθε τι με μέτρο) Πιττακός.
-Μη τείκειν άγαν (Να μην το παρακάνεις) Βίας.
-Μηδέν άγαν (Να αποφεύγονται οι υπερβολές) Αρχαίο ελληνικό γνωμικό; Ο σοφός αρνείται την υπερβολή, την επίδειξη και την υπεροψία.
-Μέτρον άριστον, Κλεόβουλος ο Ρόδιος.

 

Τι συμβαίνει τώρα.

Οι ‘Έλληνες πολιτικοί, έφτιαξαν σιγά, σιγά ένα πολιτικό σύστημα που θεωρεί ότι μόνον οι πολιτικοί είναι «πολιτικά ζώα» ενώ οι υπόλοιποι Έλληνες είναι απλά υποζύγια.
Με τον καιρό έπαψαν να διακρίνουν το δίκαιο από το άδικο, το ηθικό από το ανήθικο, το αγαθό από το κακό, το ωφέλιμο από το βλαβερό με αποτέλεσμα να αποφασίζουν και να διοικούν χωρίς μέτρο, με υπερβολή και υπεροψία. Δηλαδή, έπαψαν να είναι «πολιτικά ζώα» και έγιναν απλά ΖΩΑ και δη ΠΙΘΗΚΟΙ.
Όσον αφορά δε στον λαό των Ελλήνων, εξακολουθεί να είναι υποζύγιο αυτών των πιθήκων που χωρίς κανένα μέτρο πάνω στα ένστικτά τους, υποβάλουν τους ανθρώπους σε χίλια μύρια μαρτύρια προκειμένου να είναι τα κυρίαρχα ζώα του πλανήτη «ΕΛΛΑΔΑ».