ΝΤΡΟΠΗ! Αντιδράσαμε ψάλλοντας δέηση υπέρ της γρήγορης απελευθέρωσης

32

«Ξεκίνησαν …αναφερόμενοι σε σύλληψη.

Συνέχισαν …χρησιμοποιώντας τον όρο κράτηση.

Τώρα …μιλούν για φυλάκιση.

Την λέξη Αιχμαλωσία, κάνουν πως δεν την γνωρίζουν. Ούτε βεβαίως και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν, για την στρατιωτική και πολιτική ηγεσία, όταν κάποιοι αιχμαλωτίζονται σε ώρα αποστολής».

Π.Ι.Δ.