Διαλέξτε τρύπα να κρυφτείτε

28

Τα νέα σχέδια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον εκσυγχρονισμό της προβλέπουν ότι ” Όλοι οι εργαζόμενοι της φορολογικής διοίκησης θα αξιολογούνται σε τακτική βάση και το μισθολόγιο αναμένεται να συνδεθεί με την απόδοση των στελεχών”.

Με πιο απλά λόγια, για να καταλαβαίνει το πόπολο, οι εφοριακοί θα λαμβάνουν ένα χαμηλό βασικό μισθό (που θα πληρώνει το κράτος) και ποσοστό επί των φόρων που θα βεβαιώνουν (που θα πληρώνει ο ελεγχόμενος).

Τα σχέδια της ΑΑΔΕ δεν ξεκαθαρίζουν αν οι σερίφηδες των δανειστών θα εισπράττουν τις προμήθειές τους ταυτόχρονα με την έκδοση βεβαίωσης οφειλής ή μετά την είσπραξη της οφειλής, αν και όταν και σε όποιο βαθμό αυτή επιτευχθεί.

Ε.Π.ΜΟΝΟΣ