Πόσους πρόσφυγες αντέχει η Ευρώπη…

20
Γιάννης Κολοβός

«…η πολιτική της κατανομής των προσφύγων στα κράτη-μέλη της ΕΕ είναι εξ’ αρχής λάθος καθώς δεν έχει παράλληλα οριστεί και ένα ανώτατο πληθυσμιακό όριο για τον αριθμό των προσφύγων που θα φιλοξενήσουν οι χώρες της ΕΕ. Χωρίς ένα τέτοιο όριο η ελπίδα για απόδοση ασύλου μπορεί δυνητικά να αφορά πολλά εκατομμύρια κατοίκους του πλανήτη, οι οποίοι αποκτούν ένα ισχυρό κίνητρο για να εισέλθουν στην ΕΕ με κάθε τρόπο προκειμένου να υποβάλλον αίτηση ασύλου!

Κανονικά η ΕΕ θα έπρεπε με ισχυρή βούληση να δείξει σε όλο τον κόσμο ότι τα σύνορά της φυλάσσονται με αυστηρότητα και ότι η μόνη αντιμετώπιση που θα έχει ο οποιοσδήποτε εισέλθει παρανόμως είναι ο επαναπατρισμός του»!

Γιάννης Κολοβός -Συγγραφέας