Η ευημερία των εθνών στηρίζεται στο δικαίωμα της εργαζόμενης γυναίκας στην εγκυμοσύνη

93
Σοφία Μαξούρη

Με αφορμή την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τη δυνατότητα απόλυσης εγκύου εργαζόμενης γυναίκας, η Τομεάρχης Γυναικών της Νέας Δεξιάς κα Σοφία Μαξούρη προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Με έκπληξη διαβάσαμε την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Φεβρουαρίου, αναφορικά στο προδικαστικό ερώτημα του ισπανικού δικαστηρίου σχετικά με υπόθεση εγκύου εργαζόμενης γυναίκας που απολύθηκε το 2013 από τραπεζικό ίδρυμα ευρωπαϊκού μας εταίρου, παρά την κοινοτική οδηγία 92/85/ΕΟΚ που προστατεύει ευάλωτες ομάδες εργαζομένων.

Το ΔΕΕ απεδέχθη την απόλυση για “λόγους που δεν έχουν σχέση με το πρόσωπο των εργαζομένων και των οποίων μπορεί να γίνει επίκληση στο πλαίσιο των ομαδικών απολύσεων, κατά την έννοια της οδηγίας 98/59, εμπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν συνδέονται με την κατάσταση των εργαζομένων γυναικών κατά την έννοια της οδηγίας 92/85”

Στο Λουξεμβούργο η παρέα των μανδαρίνων δεικνύει ένα σοβαρότατο έλλειμμα πατριωτικής συνείδησης και υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εργαζόμενων εγκύων γυναικών. Ο ιερός θεσμός της μητρότητας σε συνάρτηση με το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ειδικότερα η Ελλάδα μένει απροστάτευτος.

Ως ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ αντιτιθέμεθα σε πρακτικές που πολτοποιούν τα ήθη, την προσωπικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα των γηγενών. Η Ευρώπη της υπογεννητικότητας οφείλει να προστατεύσει το δικαίωμα των εργαζόμενων γυναικών στην εγκυμοσύνη αν προσδοκεί σε ευημερία των εθνών της».