Επιτακτική η ανάγκη άμεσης χρηματοδότησης του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους και της Αποχέτευσης Λέρνας

202
Το Άργος, η αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης, στερείται σύγχρονου Μουσείου, ενώ το υπάρχον παραμένει κλειστό επί σειρά ετών.
Δημήτρης Κρίγγος

Δήλωση του Δημήτρη Κρίγγου*

(επ’ αφορμή του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Πελοποννήσου)

«Αναπτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσου και Ανάπτυξη στην Αργολίδα χωρίς τη χρηματοδότηση του έργου «Εκσυγχρονισμός και Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους» και του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης Δ.Ε. Λέρνας και αγωγός μεταφοράς λυμάτων» δε νοείται. Άλλωστε ένα «σχέδιο περιφερειακής παραγωγικής ανασυγκρότησης» πρώτα πρέπει να περιλαμβάνει τις πιο βασικές  υποδομές όταν αυτές δεν υπάρχουν. Τα δύο αυτά πολύ σπουδαία έργα για το δήμο μας και την Αργολίδα αναζητούν χρηματοδότηση επί πολλά χρόνια. Και τα δύο έργα εντάχθηκαν στο παρελθόν σε προγράμματα και εξασφάλισαν προσωρινά και φαινομενικά χρηματοδοτήσεις. Απεντάχθηκαν στη συνέχεια για λόγους που δεν είχαν σχέση με την ωριμότητά τους. Τουναντίον. Και τα δύο έργα είναι έτοιμα οποτεδήποτε εξευρεθεί η πολυπόθητη χρηματοδότηση να υλοποιηθούν άμεσα.

Ως δήμος Άργους Μυκηνών τα έχουμε θέσει (μαζί με πολλά άλλα αναγκαία έργα ως τμήματα του συνολικού μας σχεδιασμού για το δήμο μας)  σε όλους τους αρμόδιους φορείς που θα μπορούσαν να τα χρηματοδοτήσουν και προς το παρόν έχουμε λάβει μόνο διαβεβαιώσεις περί αυτού.

Οι χρηματοδοτήσεις των δήμων από το κράτος για έργα, τα τελευταία χρόνια, έχουν μειωθεί δραματικά καθιστώντας την τοπική αυτοδιοίκηση επαίτη προς την κεντρική εξουσία. Αλλοιώνοντας την ίδια τη φύση του θεσμού και καθιστώντας την εξαρτώμενη, και για τα πιο μικρά έργα, από τη βούληση της κυβέρνησης για το εάν και πότε θα τα χρηματοδοτήσει. Ούτως ή άλλως, λόγω του μεγέθους τους, τα αναφερόμενα έργα υπερβαίνουν τις δικές μας δυνάμεις.

Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους

Το προτεινόμενο Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους αποτελεί έργο τεράστιας πολιτισμικής και τουριστικής αξίας για το δήμο μας και το νομό μας. Περιλαμβάνει αναβάθμιση του υπάρχοντος κτηρίου και νέα πτέρυγα όπου συνολικά θα εκτεθούν τα σπουδαία ευρήματα της περιοχής μας, άλλα γνωστά και άλλα που περίμεναν να βγουν από τις αποθήκες και να κοσμήσουν τις προθήκες του νέου μουσείου. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 Ευρώ περίπου. Ήδη ο δήμος Άργους Μυκηνών δέσμευσε και έχει παραχωρήσει μεγάλη αποθήκη για την προσωρινή αποθήκευση των αρχαιοτήτων του μουσείου την περίοδο των εργασιών και διατρανώνει με κάθε τρόπο την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου αυτού.

Αποχέτευση Λέρνας

Το έργο της Αποχέτευσης Λέρνας είναι σπουδαίας περιβαλλοντικής αξίας. Αφορά στην προστασία των πηγών, της Λέρνης, της Αμυμώνης και του Ποντίνου, οι οποίες εκβάλουν στους Μύλους. Από τις εν λόγω πηγές υδρεύονται οι δύο μεγάλες πόλεις του Νομού, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων της Αργολίδας. Επίσης στοχεύει στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος από ενδεχόμενη στο μέλλον ρύπανση. Επιπροσθέτως το έργο θα ευνοήσει τυχόν επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή. Το  έργο αυτό είναι συνολικού προϋπολογισμού 8.500.000 Ευρώ περίπου. Επειδή το έργο αυτό είναι στις βασικές μας προτεραιότητες έχουμε προχωρήσει σε αλλεπάλληλες επικαιροποιήσεις της μελέτης προκειμένου να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και να είναι έτοιμο ανά πάσα στιγμή προς χρηματοδότηση.

Την αναγκαιότητα των δύο αυτών έργων, όπως και πολλών άλλων,  την έχουμε θέσει σε όλους τους αρμόδιους φορείς και πρόσωπα που θα βρίσκονται στο αποκαλούμενο Αναπτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσου. Η όποια δέσμευση και μόνο, πλέον, δεν μας αρκεί.  Απαίτηση δική μας και όλων των δημοτών είναι η άμεση χρηματοδότηση και έναρξη των εργασιών υλοποίησης τους.

*Ο Δημήτρης Κρίγγος

είναι Αντιδήμαρχος Έργων και Οικονομικών του Δήμου Άργους Μυκηνών.