Τι θα αλλάξει το 2018 …αν πρώτα δεν αλλάξουμε εμείς;

22

Πόσος καιρός χρειάζεται, για να αλλάξει ο χρόνος; Μία στιγμή μοναδική ή μία συνεχής ακολουθία στιγμών;

Πότε έρχεται η στιγμή, που όλα μπορούν ν’ αλλάξουν; Όταν εμείς το πούμε από καρδιάς ή όταν κάποιοι μας το επιβάλλουν;

Πως θα το καταλάβουμε ό,τι ΤΩΡΑ είναι η ώρα; Η ώρα που το αδύνατο μπορεί να γίνει Δυνατόν!

Πόσοι άνθρωποι χρειάζονται, για να φτιαχτεί η Ελλάδα των ονείρων μας;  Ένας Ηγέτης μόνος ή ένα Κίνημα Ηγετών;

Ποια είναι η λύση σήμερα; Μία στιγμή και ένας Ηγέτης ή ένας αγώνας προσωπικός, διαρκής και επίπονος;

Πόσο μπορεί να διαφέρει το 2018 αν, πρώτα, εμείς δεν αλλάξουμε τις επιλογές μας;

Π.Ι.Δ.