Ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης και η διάκριση εξουσιών

77

Τελευταία, με αφορμή το θέμα των οκτώ Τούρκων και την παρέμβαση της κυβέρνησης στο έργο της δικαιοσύνης, ο Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών, την οποία απέδωσε στον Ρουσσώ και ο Τσίπρας τον ειρωνεύτηκε για το λάθος και ισχυρίστηκε ότι ο Μοντεσκιέ ήταν αυτός που μίλησε πρώτος γι’ αυτήν. Λυπάμαι, αλλά και οι δυο αγνοούν την αλήθεια. Αυτή η θεμελιώδης αρχή του κράτους δικαίου οφείλεται στον δικό μας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ! Συγκεκριμένα, στα ΠΟΛΙΤΙΚΑ του (βιβλίο Δ΄ 14), ο μεγάλος φιλόσοφος αναφέρει:

“…σε όλα τα πολιτεύματα υπάρχουν τρεις παράγοντες που πρέπει να φροντίσει ο νομοθέτης για το συμφέρον εκάστου, αν θέλει να θεωρείται σπουδαίος. Αν αυτά έχουν καλώς και το πολίτευμα θα έχει καλώς.

Αυτά δε τα τρία είναι: το πρώτο το σώμα που διασκέπτεται για τα κοινά (νομοθετική εξουσία), το δεύτερο το σώμα των αρχών (εκτελεστική) και τρίτο το δικαστικό».

Αυτή τη θεωρία την διατύπωσε ο Αριστοτέλης 2.100 χρόνια πριν από τον Μοντεσκιέ, ο οποίος εν προκειμένω υπήρξε λογοκλόπος, αφού την παρουσίασε το 1748, χωρίς να μνημονεύσει τον πατέρα της.

Ας αφήσουν λοιπόν οι πολιτικοί μας την επίδειξη γνώσεων που δεν έχουν και κυρίως ας σταματήσουν να επεμβαίνουν στο έργο της δικαιοσύνης και ας εφαρμόσουν την αρχή αυτή, γιατί τούτων “Εχόντων καλώς ανάγκη τήν πολιτείαν έχειν καλώς.”

Μαργαρίτα Βασαλάκη (Περιπατητική Σχολή του