Ο Σωκράτης Διδασκάλου και πάλι Πρόεδρος στον Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Ναυπλίου

325
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ (δεξιά) και ΤΟΥΡΛΗΣ (αριστερά). Οι συνταξιούχοι αναγνώρισαν την προσφορά τους.

Πραγματοποιήθηκαν, όπως είχαν αναγγελθεί, η Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου προεδρείου στον Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Ναυπλίου.

Οι προσελθόντες, ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο του Προέδρου Σωκράτη Διδασκάλου και αναγνώρισαν την θετική λειτουργία του παλαιού Διοικητικού Συμβουλίου και ως προς την συμμετοχή σε ενέργειες υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους και σε θέματα κοινωνικής δράσης.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες έχουν ως εξής:

Πρόεδρος: Διδασκάλου Σωκράτης

Μέλη του Δ.Σ.

Γραμματάκη Θεοδώρα

Τουρλής Παναγιώτης23

Καρράς Αθανάσιος

Γκουμάκη Δήμητρα

Ελεγκτική επιτροπή

Νικολάου Νικόλαος

Σμυρνιωτάκης Κων/νος

Σκαρπέντζος Χρήστος

Αντιπρόσωποι:

Διδασκάλου Σωκράτης

Τουρλής Παναγιώτης