Ο Σαράντος Καργάκος για το συλλαλητήριο: “…Ἡ συμμετοχή μας στὸ συλλαλητήριο τῆς 4ης Φεβρουαρίου εἶναι ἐθνικό μας καθῆκον”

179
Σαράντος Καργάκος

“…Ἡ συμμετοχή μας στό συλλαλητήριο τῆς 4ης Φεβρουαρίου δέν εἶναι περίπατος στήν πλατεία, ὅπως θά ἔλεγε κάποιος δήμαρχος τῆς Μακεδονίας, εἶναι ἐθνικό μας καθῆκον. Μοῦ ζητήθηκε τρεῖς φορές ἀπό τους ὀργανωτές νά εἶμαι ὁμιλητῆς.

 Ἀρνήθηκα διότι φρονῶ ὅτι τό λόγο τώρα πρέπει νά ἔχει ἡ νέα γενιά. Προσωπικά ὅ,τι πρέπει να πῶ τό ἔλεγα διαρκῶς, και προφορικά καί γραπτά, ἀπό τό 1964 μέχρι σήμερα. Καί θά συνεχίσω νά τό πράττω «ἐφ’ ὅσον σωφρονῶ καί ἀναπνέω», ὅπως ἔχει γράψει ὁ ἀοίδιμος Παπαδιαμάντης…”

Σαράντος Ι. Καργάκος

συγγραφέας