Ο πληθυσμός της Τρίπολης μειώνεται και αντικαθίσταται με παιδιά μεταναστών

409

Ο φίλος Γιώργος Ζαχαρόπουλος κατέγραψε στον τοίχο του στο Face Book τα επίσημα στοιχεία, από το Ληξιαρχείο Τρίπολης για το 2017. Το σημαντικό είναι ότι, δίπλα στα στοιχεία του 2017 παραθέτει και τα αντίστοιχα του 2016. Έτσι είναι εύκολο με μια πρώτη ματιά να κάνουμε κάποιες χρήσιμες σκέψεις. Ο ίδιος, υπόσχεται να προχωρήσει πολύ σύντομα σε μια πληρέστερη ανάλυση.

Επιχειρώντας μία σύντομη προσέγγιση βλέπουμε ότι, οι θάνατοι παραμένουν κατά πολύ περισσότεροι από τις γεννήσεις: Θάνατοι 395 και Γεννήσεις 266. Δηλαδή, για κάθε 2 παιδιά που γεννιούνται πεθαίνουν 3 παλαιότεροι. Τα στοιχεία δεν διαχωρίζουν πόσα από τα παιδιά που γεννούνται είναι παιδιά αλλοδαπών (Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 20%). Βλέπουμε όμως και μια συγκριτική άνοδο των γεννήσεων κατά 32,33%, σε σχέση με το 2016, (επίσης δεν περιλαμβάνει στοιχεία για την κατανομή σε γηγενείς και ξένους).

Αξίζει να επισημανθεί και η πολύ μεγάλη άνοδος των πολιτικών γάμων (υποθέτω οικονομικά αίτια) όπως και η αύξηση των γάμων γενικά, που ίσως να σημαίνει «συνένωση δυνάμεων» για αντιμετώπιση της κρίσης ή για απόκτηση μορίων που θα χρησιμοποιηθούν για κάποια μετάθεση.

Διαβάστε και … κάντε τις δικές σας σκέψεις:

ΘΑΝΑΤΟΙ: 2017: 395 έναντι 394 το 2016
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ: 2017: 266 έναντι 201 το 2016 (άνοδος 32,33%)
Γάμοι: (πολιτικοί) 78 έναντι 50 το 2016 (άνοδος 56%)
Γάμοι: (Θρησκευτικοί) 97 έναντι 77 το 2016 (άνοδος 26%)

ΓΑΜΟΙ: (συνολικά) 175 έναντι 127 το 2016 (άνοδος 37,8%)

ΔΙΑΖΥΓΙΑ: 30 έναντι 32 το 2016
ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ: 7 έναντι 7 το 2016

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 853 πράξεις έναντι 758 το 2016 (άνοδος 12,53%)