Οι μεγάλες αλλαγές και τομές στο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, για την περίοδο μετά το 2020 και η Ελληνική αντίδραση

29

Και ενώ ο αγροτικός κόσμος σκέπτεται και συσκέπτεται, όπως εθιμικά πλέον συμβαίνει τα πολλά τελευταία έτη αυτή την εποχή, περί μαζικών κινητοποιήσεων που τιτλοφορούνται … χαλαρά, “μπλόκα αγροτών”, στους κόλπους της Ε.Ε πληθαίνουν οι θέσεις για μεγάλες αλλαγές και τομές ως προς το μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο μετά το 2020.

Συνοψίζοντας, η Επιτροπή προσεγγίζει
α) ένα μοντέλο με μεγαλύτερη ευθύνη, αλλά και λογοδοσία των κρατών μελών
β) μια πολιτική σχεδιασμένη με βάση μετρήσιμους στόχους και αποτελεσματικότητα των Ευρωπαϊκών κονδυλίων 
γ) την διαμόρφωση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου από το κάθε κράτος, το οποίο στην πορεία θα εγκρίνεται από την Επιτροπή.
δ) πολιτικές προσέλκυσης νέων αγροτών, μια και ο Ευρωπαίος αγρότης γηράσκει και δεν ανανεώνεται ο αγροτικός πληθυσμός.
ε) σύνδεση της έρευνας με την αγροτική εκμετάλλευση, την καινοτομία και την διαχείριση κρίσεων.
Αυτά σε πολύ γενικές γραμμές…(που θα μπορούσαν να καταλήξουν και σε μείωση επιδοτήσεων ή υπό προϋποθέσεις)

Elena Namini

Η Ελλάδα, δια του υπουργού της, εκφράζει βαθύ προβληματισμό και προτάσσει ότι η ΚΑΠ δεν μπορεί να εστιάζει σε οικονομικούς όρους μόνο αλλά και κοινωνικούς.

Όποιος παρακολουθεί τα της αγροτικής πολιτικής στην χώρα μας, γνωρίζει πως ως χώρα δεν είχαμε ποτέ εθνικό αγροτικό σχεδιασμό, παρά ακολουθούσαμε κατά γράμμα μεν, με πολλά ατοπήματα δε, την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Έτσι εγκαταλείφθηκαν πολλές παραδοσιακές καλλιέργειες, δεν έγινε ποτέ αξιοποίηση εγχώριων φυσικών πόρων, δεν ενισχύθηκε η έρευνα πάνω στο πολλαπλασιαστικό υλικό για την φυτική παραγωγή ή την γενετική βελτίωση στην ζωική, εξαφανίστηκε πληθώρα ντόπιων σπόρων, παραγκωνίσθηκε το εγχώριο ζωικό κεφάλαιο, αντικαταστάθηκαν καλλιέργειες και επιλέχθηκαν οι επιδοτούμενες κ.ο.κ, Και βεβαίως δεν αξιοποιήθηκαν οι αγροτικές επιδοτήσεις, δεν κερδίσαμε σε ανταγωνιστικότητα, δεν προστατεύσαμε, ούτε προωθήσαμε τα ΠΟΠ, ΠΓΕ, προϊόντα μας

Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη.., την συνέχεια την γνωρίζετε. Τώρα που ο κόμπος πέρασε απ’ το χτένι, προτάσσουμε το κοινωνικό αποτύπωμα που οφείλει να έχει η αγροτική πολιτική! Άλλωστε είναι το μόνο αποτύπωμα που επιδέχεται πολύ και μη μετρήσιμο μπλα μπλα…

(Από το Face Book της Elena Namini)