Κατά Βαρβάρων..

53
Κώστας Καρδαράς

άρθρο του +Κώστα Καρδαρά

Οί Βάρβαροι έπαψαν να είναι πια μιά κάποια λύσι, γιατί οί Βάρβαροι πέρασαν τά σύνορα. Είναι μέσα άπό τά τείχη.

Ή είσβολή έγινε σταδιακά καί λαθραία (ποτέ τους δέν πλήρωσαν τούς φόρους εκτελωνισμού τους) καί πέρασε απαρατήρητη. Οί Βάρβαροι λυμαίνονται τήν Γή μας.

Δέν τούς βλέπεις εύκολα. “Ομως είναι ζωντανοί. Καί υπάρχουν παντού γύρω μας.

Υπάρχουν σέ κάθε ξενόγλωσση επιγραφή καταστήματος πού λάμπει προκλητική στά μάτια μας, σέ κάθε μακρύ ή κοντό, άχρωμο ή παρδαλό ξενόφερτο ντύσιμο, σέ κάθε όφρισμα κάθε μπουκαλιού κάποιας Cola.

Βλέπουμε τήν δράσι τους σέ κάθε ρυθμό χορών του συρμού, σέ κάθε «τέχνη» έκφράστρια του μηδενισμού, τής μοναξιάς καί τής εσωτερικής έρειπώσεως τής γενιάς του σήμερα.

Παντού όπου Σκοτάδι, Καταχνιά, Άνέλπιδη Μοναξιά, παντού όπου Οιμωγές καί θρήνοι μέσα στό γλεντοκόπι, παντού όπου Αδιέξοδο καί Άλλοτρίωσι καί θλίψι, οί Βάρβαροι καραδοκούν.

ΟΙ Βάρβαροι δέν είναι πιά ή λύσι.

Γιατί ή είσβολή τους κάποτε ήταν σάν τόν ψυχρό, παγωμένο άνεμο πού ξύπναγε Άτομα, Λαούς καί Συνειδήσεις, πού αναβαπτισμένοι στό ίδιο τους τό αίμα, δημιουργούσαν ξανά τήν Αρχή. Σήμερα, μοιάζει μέ τούς γλυκόπικρους χαυνωτικούς καπνούς ναρκωτικού πού βυθίζουν, κοιμίζουν καί σκοτώνουν.

Πίσω άπό τήν λαμπρότητα τών νέων τους στόλων, τών νέων τους ήχων καί μορφών, οί Βάρβαροι έπαψαν νά είναι πια ορατοί. Γιατί μόνον έτσι επιτυγχάνει μιά τέτοια είσβολή.

Δέν νίκησαν ακόμη, όμως.

Σάν τόν ετοιμοθάνατο, πού αντλεί τίς δυνάμεις του άπό τήν τελευταία σταγόνα του αίματος του, ό Λαός μας αγωνίζεται νά ανορθωθεί.

Μέσα στό χάος τών λαμπροντυμένων ερειπίων του, ψάχνει καί ανακαλύπτει τίς δικές του ψηφίδες, τά παλιά δικά του συστατικά πετραδάκια, προσπαθώντας νά τά ενοποιήσει σέ δικές του μορφές.

Προσπαθεί νά ανακαλύψει τήν Αλήθεια, μέσα άπό τίς χιλιάδες «αλήθειες» πού του επέβαλαν.Προσπαθεί γιά τόν Δρόμο καί τήν Διέξοδο, μέσα άπό τόν Λαβύρινθο πού τόν έριξαν.Καί ό Λαός αυτός χρειάζεται βοήθεια, οργάνωση, ηγέτη μάχης, οδηγό.

“Ας βαπτίσουμε τίς πέννες μας στό πανίερο αίμα της  Φυλής μας.

“Ας σφυρηλατήσουμε τά ξίφη μας στήν φωτιά τής διαρκούς μας Αναγεννήσεως.

Καί άς αστράψει στον “Ηλιο γιά μία ακόμη φορά ή νικητήρια ιαχή μας:

– Γιά τό “Εθνος τών Ελλήνων.

 

(Δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στην Εφημερίδα Συναγερμός  6/7/ 1984)

ΠΗΓΗ:  http://koinosparanomastis.blogspot.gr/2014/02/blog-post_5.html#more