ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ είναι αντίθετες προς την επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διευρύνει προς τα πάνω το όριο καθορισμού των ΜικροΜεσαίων

30

Τον περασμένο Ιούνιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έναν οδικό χάρτη για την έναρξη των διαβουλεύσεων σχετικά με τη σημασία και την ανάγκη επικαιροποίησης του ευρωπαϊκού ορισμού των ΜμΕ. Ο ορισμός είναι ένα διαρθρωτικό εργαλείο για τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν αποτυχίες και συγκεκριμένες προκλήσεις λόγω του μεγέθους τους (π.χ. πρόσβαση σε χρηματοδότηση). Καλύπτει επίσης αυτές τις επιχειρήσεις που μπορούν να έχουν προτεραιότητα σε δημόσιες πρωτοβουλίες και σε προγράμματα στήριξης της ΕΕ ύψους 10,5 δις ευρώ, που απευθύνονται αποκλειστικά στις ΜμΕ.
Μετά από ευρεία διαβούλευση με τις εθνικές και τομεακές οργανώσεις-μέλη της, η UEAPME (ευρωπαϊκός κοινωνικός εταίρος και εκφραστής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων) αντιτίθεται σθεναρά σε κάθε διεύρυνση του ευρωπαϊκού ορισμού των ΜμΕ. Υποστηρίζει ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει η ΕΕ τον ορισμό, ιδίως τον αριθμό των κεφαλαίων και τα οικονομικά κατώτατα όρια. Δεδομένου ότι ο σημερινός ορισμός καλύπτει ήδη το 99,8% όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οποιαδήποτε διεύρυνση θα αποδυνάμωνε τη διαθέσιμη στήριξη για τις μικρότερες, δηλαδή όσους τη χρειάζονται περισσότερο. Η διετής μεταβατική περίοδος – η περίοδος κατά την οποία μία επιχείρηση μπορεί να διατηρήσει τον χαρακτηρισμό της ΜμΕ όταν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια – θα πρέπει επίσης να παραμείνει αμετάβλητη και οι συνέπειες των δύο αποφάσεων του Δικαστηρίου πρέπει πρώτα να εξεταστούν περαιτέρω από την Επιτροπή, η οποία επίσης πρέπει να προσδιορίσει σαφώς την συγκεκριμένη ανάγκη κανονιστικών διευκρινίσεων.

Για την UEAPME και τις ελληνικές οργανώσεις-μέλη της, την ΕΣΕΕ και τη ΓΣΕΒΕΕ, είναι σαφές ότι ο σημερινός ορισμός καλύπτει περισσότερο από ό,τι επαρκώς τις επιχειρήσεις που χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη, όπως οι «micro» επιχειρήσεις. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να δεχτεί ότι ο ορισμός θα διευρυνθεί σε βάρος εκείνων για τους οποίους δημιουργήθηκε η UEAPME, δηλαδή ως όργανο και φωνή των «SMEs» στην ΕΕ. Ας μην κάνουν λοιπόν κάποιοι μεγάλοι πονηρές σκέψεις!