Το Ναύπλιον άντεξε στη δοκιμασία των βροχών

19
Η Τροχαία μερίμνησε και έβαλε απαγορευτικές κορδέλες στα επικίνδυνα σημαία

Το νερό που έπεσε στο Ναύπλιο, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κακοκαιρίας ήταν πρωτοφανές σε ποσότητα, και σε διάρκεια βροχόπτωσης.  Παρ’ όλα αυτά, το Ναύπλιον άντεξε.

Οι Χείμαρροι, αν και κατέβασαν του κόσμου το νερό, δεν πλημμύρησαν τα αστικά κέντρα του καλλικρατικού δήμου και δεν δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στις υποδομές.

Ο μερικός καθαρισμός των ρεμάτων και ο ικανοποιητικός καθαρισμός των φρεατίων, κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, συνέβαλαν ώστε το πολύ νερό να διοχετευθεί προς την θάλασσα μέσα από τα φυσικά ή τεχνικά δίκτυα απορροής.

Υπήρξαν όμως και σημεία που, για πολλοστή φορά, οι κάτοικοι ένιωσαν την απειλή της καταστροφής. Άλλοτε γιατί τα σπίτια τους ήταν κτισμένα μέσα σε ρέματα, άλλοτε γιατί η αποχέτευση των ομβρίων δεν έχει προχωρήσει με επάρκεια στα χωριά και άλλοτε γιατί η έλλειψη χώρου εναπόθεσης μπαζών και ογκωδών αντικειμένων, οδήγησε τους ασυνείδητους να τα πετάνε στα περιφερειακά ρέματα.

Θα ήταν ευχής έργο, εν όψει ενός Χειμώνα που προμηνύεται δύσκολος, τα προβλήματα αυτά να αντιμετωπισθούν ως  μια δοκιμασία που θα επιτρέψει στην δημοτική αρχή να εντοπίσει τα αδύναμα σημεία και να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα.

Α.ΛΗΘΙΝΟΣ