Κοινωνικό Μέρισμα μοιράζει ο Καμπόσος. Επιστρέφει 400.000 ευρώ στους Δημότες με δραστική μείωση των δημοτικών τελών. Πλήρεις απαλλαγές για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

52

Για μια ακόμη φορά, ο Δημήτρης Καμπόσος, Δήμαρχος Άργους Μυκηνών, αιφνιδίασε τους πάντας, υλοποιώντας την εξαγγελία του για μείωση των Δημοτικών Τελών, ένα ολόκληρο χρόνο πριν από τα όρια που ο ίδιος είχε θέσει.

Κερδίζει με αγώνες ότι υπόσχεται στους Δημότες του

Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την Εγκατάσταση Προσωρινής Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Άργους –Μυκηνών, επιβεβαίωσε την μείωση της σχετικής ετήσιας δαπάνης με την οποία επιβαρυνόντουσαν οι Δημότες λόγω ανταποδοτικού τέλους.

Η αναλογιστική μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου, απέδειξε ότι σύμφωνα με την εντυπωσιακά χαμηλή τιμή των 29,90 ευρώ ανά τόνο που πέτυχε ο Δήμος, υπάρχει η δυνατότητα να εξοικονομηθούν 400.000 ευρώ περίπου.

Μετά την οριστικοποίηση των στοιχείων, ο Δήμος  Άργους Μυκηνών προχώρησε σε απόφαση για δραστική μείωση των δημοτικών τελών η οποία θα εφαρμοστεί από την έναρξη του οικονομικού έτους 2018. 

Τα 400.000 ευρώ αναμένεται να μοιραστούν στους πολίτες του Δήμου Άργους Μυκηνών υπό μορφή Κοινωνικού Μερίσματος, με την μέθοδο της μείωσης των δημοτικών τελών. (Το ύψος των δημοτικών τελών περιλαμβάνει τα τέλη καθαριότητα και φωτισμού το οποίο προκύπτουν από το κόστος παροχής της αντίστοιχής υπηρεσίας).

Οι μειώσεις ανά κατηγορία υπόχρεων σε πληρωμή είναι εντυπωσιακές!

Στις κατοικίες αποφασίστηκε μεσοσταθμική μείωση 7%

Στα εμπορικά καταστήματα η μεσοσταθμική μείωση ανέρχεται στο 24%

Οι αποθήκες οι οποίες δεν παράγουν, αποτέλεσαν για πρώτη φορά διαφορετική κατηγορία, με μεσοσταθμική μείωση της τάξης του 41%!

Υπάρχει όμως και μία σοβαρή μεσοσταθμική αύξηση των τελών κατά 45% σε: Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ και Σούπερ Μάρκετ άνω των 350 τμ..

 

Πέραν όμως των μειώσεων που θα εφαρμοσθούν για όλους τους κατοίκους, υπάρχει ήδη και εφαρμόζεται εκτεταμένη Κοινωνική Πολιτική που απαλλάσσει πλήρως από Δημοτικά Τέλη μεγάλες ομάδες Δημοτών που χρήζουν υποστήριξης ή τους παρέχει σημαντική έκπτωση της τάξεως του 50% επί του νέου μειωμένου τιμολογίου.

 1. Πλήρης απαλλαγή

Πλήρης απαλλαγή των δημοτικών τελών ορίζεται για τις παρακάτω κοινωνικές ομάδες

 • Η αγάπη των Δημοτών τον δυναμώνει

  Άποροι

 • Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 18.000 €.
 • Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 €
 • Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67%, και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 12.000€.
 • Χήρος -Χήρα που δεν έχει τελέσει άλλο γάμο, με 1 ή 2 προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 12.000€.
 • Μονογονεϊκές οικογένειες των περιπτώσεων απόκτησης τέκνου –ων χωρίς γάμο ή χωρίς σύμφωνο συμβίωσης των γονέων, με προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 12.000€.
 • Μακροχρόνια Άνεργα Ζευγάρια (πάνω από 1 έτος) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, δηλώνουν στην φορολογική δήλωση μόνο μία κατοικία έως 100 τ.μ και έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000€.
 1. Απαλλαγή κατά το 50%
 • Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 18.001 έως 22.000 €.
 • Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 15.001 έως 20.000 € .
 • Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67% και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 12.001 έως 18.000€.
 • Μακροχρόνια Άνεργοι (πάνω από 1 έτος) οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, δηλώνουν στην φορολογική δήλωση μόνο μία κατοικία έως 100 τ.μ και έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000€