Η ιστορία της πολιτικής ορθότητας

15
Παπαφιλίππου (αριστερά), Κουριαννίδης (Δεξιά)

Τὸ Σάββατο 25 Νοεμβρίου μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρακολουθήσαμε στον πολυχῶρο «Δεσμοί Ελλήνων» την ὁμιλία τοῦ Γιώργου Παπαφιλίππου μὲ θέμα “Η ιστορία της πολιτικής ορθότητας”.
Τονίζοντας την φράση τοῦ Οὐμπέρτο Ἔκο, ὅτι «ὁδηγεῖ σὲ ἕναν νέου τύπου φονταμενταλισμό», συμπερασματικά ἀνέφερε, ὅτι ἡ προστασία μας ἀπὸ την «πολιτικὴ ὀρθότητα» εἶναι ἡ ἀναβίωση τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας μὲ την ὀρθὴ διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ ἱστοριογνωσίας. Εἶναι ἡ μόνη ποὺ μπορεῖ νὰ δώσει ζωὴ πάλι στην ἁπλῆ, κοινή μας λογικὴ καὶ νὰ ἀναβιώσει τις πατρῶες ἀξίες ποὺ τόσο ἐπιπόλαια παραδώσαμε γιὰ νὰ ζήσουμε κι ἐμεῖς τον ρόλο τοῦ Εὐρωπαίου «ἀρχοντοχωριάτη»