Ενημέρωση στο ΕΒΕ Κορινθίας για Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων 3οβάθμιας  εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

31

Την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017, η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, Εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, διοργάνωσε, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κορινθίας, ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση, στον χώρο του Επιμελητηρίου,  με τα εξής θέματα: α. “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης (Β΄κύκλος)” του ΕΠΑνΕΚ και β. “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”.

Βασίλης Νανόπουλος

   Στην εκδήλωση, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Βασίλης Νανόπουλος,  απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό,  αναφέρθηκε στα θέματα της εκδήλωσης, τόνισε την ανάγκη αλλά και την προσπάθεια, που καταβάλλεται, για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και  παρουσίασε τους ομιλητές. 

  Στην συνέχεια, πήραν τον λόγο η κ. Μάγδα Πετροπούλου, Διευθύντρια Διαχειριστικής ΕυρωπαΪκών Προγραμμάτων και δύο Στελέχη της  Διαχειριστικής ΕυρωπαΪκών Προγραμμάτων, ο κ. Άγγελος Σταυρόπουλος, ο οποίος παρουσίασε διεξοδικά το πρώτο θέμα της εκδήλωσης και  η κ. Ιφιγένεια Τσούκα, αρμόδια για την ανάλυση του δεύτερου θέματος.

   Την παρουσίαση των θεμάτων ακολούθησε συζήτηση με σκοπό την επίλυση των εύλογων αποριών, που γεννά το πέρασμα από την θεωρία στην πράξη!