Δημοπρατείται το έργο  αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του «Τριανόν». Το Ναύπλιο αποκτά έναν σύγχρονο πολυχώρο πολιτισμού

172

Η ανακαίνιση του «Τριανόν», αποτελεί στόχο της δημοτικής αρχής Ναυπλίου και τμήμα μια ευρύτερης στρατηγικής που αποβλέπει στην ανάδειξη του «μοναδικού πολιτιστικού αρχιτεκτονικού αποθέματος της πόλης μας, κάνοντας το Ναύπλιο ένα πόλο ανάπτυξης και προόδου», όπως συνηθίζει να λέει ο Δήμαρχος Δημήτρης Κωστούρος.

Όπως είναι γνωστό, το έργο της ανακαίνισης προβλέπει παρεμβάσεις με σκοπό την αναβάθμιση του μνημείου και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του. Είναι ήδη εντεταγμένο στο ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό περίπου 2.000.000 ευρώ και βρίσκεται στο τελικό στάδιο των αδειοδοτήσεων, προκειμένου στη συνέχεια να συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης και να διενεργηθεί ο σχετικός διαγωνισμός.

 

Δημήτρης Κωστούρος Δήμαρχος Ναυπλιέων

Όπως προκύπτει από δήλωση του Δημάρχου Ναυπλιέων, ολοκληρώθηκε το δυσκολότερο κομμάτι και δόθηκε η σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για την υλοποίηση του έργου.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ

“Το έργο για το ΤΡΙΑΝΟΝ που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με χρηματοδότηση ύψους 1.994.706,00 €  προκειμένου να υλοποιηθούν παρεμβάσεις  αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του, αφού έλαβε σύμφωνη γνώμη για την υλοποίησή του από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και τις αρμόδιες διευθύνσεις αρχαιοτήτων, εισήχθη στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατά Νόμο γνωμοδότηση την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και έλαβε θετική γνώμη. Αναμένουμε επομένως τη δημοσίευση της απόφασης προκειμένου να προχωρήσουμε στην εκτέλεση του έργου και τη διενέργεια διαγωνισμών.”