12 ερωτήματα της ΝΔ προς τους πολίτες που θα συζητηθούν στο Προσυνέδριο της Πάτρας και αφορούν τη νέα γενιά

55

Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζονται στη Νέα Δημοκρατία οι προετοιμασίες για το 2ο προσυνέδριο της γαλάζιας παράταξης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα την ερχόμενη Κυριακή, 21η Οκτωβρίου 2017. Με τη θεματική οπτική των εργασιών να εστιάζει στη νέα γενιά, η οποία αποτελεί μία από τις πλέον καίριες δεξαμενές, στις οποίες απευθύνεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκος Μητσοτάκης (όπως ήδη έχει γίνει σαφές από τα μηνύματα που εξέπεμψε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης) η οδός Πειραιώς θα φέρει στην αχαϊκή πρωτεύουσα άπαντα τα ανοιχτά ζητήματα των νέων, με την ατζέντα να εκτείνεται από την προσχολική αγωγή και τη δια βίου μάθηση, μέχρι τα πανεπιστήμια και το brain drain.

Οι θεματικές ενότητες του 2ου προσυνεδρίου, στο δρόμο προς το κομβικό ορόσημο του Συνεδρίου Αρχών και Θέσεων της 16ης και της 17ης Δεκεμβρίου, θα αναπτυχθούν σε τέσσερις ενότητες:
– Η πρώτη θα σχετίζεται με την προσχολική Αγωγή. Τα σύγχρονα, ευρωπαϊκά δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια.
– Η δεύτερη θα σχετίζεται με την επαγγελματική εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση.
– Η τρίτη θα σχετίζεται με τα πανεπιστήμια, ως πόλους έλξης για την έρευνα, την καινοτομία και την αριστεία.
– Η τέταρτη θα σχετίζεται με την αναστροφή της φυγής των νέων στο εξωτερικό και με τις πολιτικές που πρέπει να φέρει στο προσκήνιο και να εφαρμόσει η χώρα, προκειμένου να γίνει και πάλι ελκυστική για τη νέα γενιά.

Ήδη, στον… διαδικτυακό αέρα έχει βγει το ερωτηματολόγιο της Νέας Δημοκρατία αναφορικά με το 2ο προσυνέδριο της Πάτρας. Οι ερωτήσεις που καλούνται να απαντήσουν οι πολίτες είναι οι εξής:

 1. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που προκάλεσε στους Έλληνες νέους το πολιτικό σύστημα;

-Το εκπαιδευτικό σύστημα υπονομεύει το μέλλον τους.
-Δε μπορούν να βρουν δουλειές.

-Είναι θύματα της αναξιοκρατίας.

 1. Ποια θα έπρεπε να είναι η βασική προτεραιότητα μιας κυβέρνησης για τους νέους;

-Να τους βρει δουλειές μέσω ιδιωτικών επενδύσεων.
-Να κάνει την εκπαίδευση όπλο των νέων για το μέλλον.
-Να τους ανακουφίσει, έστω προσωρινά, με κάποιες θέσεις στο Δημόσιο.

 1. Με ποιον από τους παρακάτω τρόπους θεωρείτε ότι μπορεί να βελτιωθεί η προσχολική εκπαίδευση;
  -Επέκταση του ωραρίου ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι γονείς.

-Αύξηση των θέσεων σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς.
-Παροχή επιδότησης για συμμετοχή σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς.

 1. Με ποιους από τους παρακάτω τρόπους θεωρείτε ότι μπορεί να βελτιωθεί το δημόσιο σχολείο;

-Με αύξηση των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων.
-Με αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολείων.
-Με ενίσχυση του προγράμματος των ολοήμερων σχολείων (δημοτικά).
-Με λιγότερες ώρες διδασκαλίας και περιορισμό της διδακτέας ύλης διότι τα παιδιά είναι παραφορτωμένα.

 1. Με ποια από τις παρακάτω δύο απόψεις συμφωνείτε;
  -Τα προγράμματα των σχολείων πρέπει να διαμορφώνονται αποκλειστικά σε κεντρικό επίπεδο από το υπουργείο Παιδείας για να υπάρχει έλεγχος και ομοιομορφία σε όλη τη χώρα.
  -Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στους καθηγητές και την τοπική κοινωνία να διαμορφώνουν ένα μέρος των προγραμμάτων των σχολείων ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής και τις δικές τους επιθυμίες.
 2. Με ποιους από τους παρακάτω τρόπους θεωρείτε ότι μπορεί να αναβαθμιστεί το Λύκειο;

-Έμφαση στον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό.
-Κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.

-Εισαγωγή νέων μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών που θα βοηθήσουν τους μαθητές να βρουν δουλειά στο μέλλον (πχ ψηφιακές δεξιότητες).

-Δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

-Μεγαλύτερη έμφαση στα μαθήματα γενικής παιδείας.

 1. Στη χώρα μας το ποσοστό των μαθητών που επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση είναι εξαιρετικά χαμηλό σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό κατά τη γνώμη σας;
  -Με την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού ώστε οι μαθητές να μπορούν να αναπτύσσουν περισσότερες δεξιότητες που θα τους χρησιμεύσουν επαγγελματικά.
  -Με επαγγελματικό προσανατολισμό από το γυμνάσιο, ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν τις δυνατότητες που τους δίνει η επαγγελματική εκπαίδευση για καλή επαγγελματική πορεία.
  -Με εξετάσεις από το γυμνάσιο στο λύκειο, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλότερο επίπεδο σπουδών, τόσο στα επαγγελματικά, όσο και στα γενικά λύκεια.

-Με πρότυπα επαγγελματικά λύκεια που θα παρέχουν υψηλό επίπεδο κατάρτισης.

-Με σύνδεση με επιχειρήσεις μέσω του θεσμού της μαθητείας που θα προσφέρει στους μαθητές πρακτική εμπειρία στο αντικείμενό τους.

 1. Κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ανώτατα ιδρύματα τα τελευταία χρόνια;
  -Ο χαμηλός βαθμός σύνδεσής τους με την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις.

-Η ανομία και η παραβατικότητα εντός των ιδρυμάτων.
-Η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης.

-Η απουσία κουλτούρας, αναγνώρισης και επιβράβευσης της προσπάθειας.
-Η έλλειψη αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου.

 1. Συμφωνείτε η διαφωνείτε με την παρακάτω θέση:
  -“Η αξιολόγηση των πανεπιστημίων είναι σωστό να συνδέεται με τη χρηματοδότησή τους. Τα πανεπιστήμια με καλύτερες επιδόσεις πρέπει να παίρνουν περισσότερα χρήματα.”
  -Συμφωνώ.
  -Διαφωνώ.
 2. Mε ποια από τις παρακάτω δύο απόψεις συμφωνείτε;
  -Χρειαζόμαστε και ιδιωτικά πανεπιστήμια για να μη φεύγουν φοιτητές, νέοι επιστήμονες και συνάλλαγμα στο εξωτερικό.
  -Πρέπει να υπάρχουν μόνο τα κρατικά πανεπιστήμια γιατί τα ιδιωτικά ωφελούν τους πλουσίους.
 3. Με ποια από τις δύο απόψεις για το άσυλο συμφωνείτε;
  -Η εγκληματικότητα στο πανεπιστήμιο πρέπει να αντιμετωπίζεται με άμεση παρέμβαση της αστυνομίας.
  -Τα πανεπιστήμια είναι ιδιαίτερη περίπτωση και στα θέματα εγκληματικότητας οι λύσεις πρέπει να βρίσκονται με πρωτοβουλία των καθηγητών και των φοιτητών.
 4. Κατά τη γνώμη σας, ποια πολιτική θα ήταν πιο αποτελεσματική προκειμένου να ανακοπεί η τάση φυγής νέων με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στο εξωτερικό, αλλά και για να γίνει η Ελλάδα ξανά ελκυστική για όσους έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια;

-Μειώσεις στη φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση της εργασίας.
-Ειδικά κίνητρα για την επιστροφή νέων Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό.

-Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων για να ανοίξουν νέες δουλειές.
-Εμπέδωση ενός αισθήματος αξιοκρατίας.

ΠΗΓΗ: ΕΔΩ