Τα Στρατόπεδα Κρατουμένων του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ στον «Ελεύθερο Μωριά» το 1943-44. Κατάλογος όλων των στρατοπέδων

466

Στα περιεχόμενα των δύο βιβλίων του Ιωάννη Μπουγά, που κυκλοφόρησαν με την εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Εκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ), περιλαμβάνεται και ο κατάλογος που ακολουθεί και περιέχει όλα τα γνωστά Στρατόπεδα Κρατουμένων του ΕΑΜ ΕΛΑΣ, αλλά και άλλα που έχουν παραμείνει στην αφάνεια της Ιστορίας.

Τα περισσότερα είχαν κρατουμένους για διαστήματα μηνών το 1943-44, με τη λειτουργία τους να διακόπτεται κάποτε προσωρινά από εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του Γερμανικού στρατού ή των Ταγμάτων Ασφαλείας. Μερικά από τα χωριά ή τις τοποθεσίες, π.χ. Λίμνες Αργολίδος, Στιμάγκα Κορινθίας, λειτούργησαν ως σταθμοί κρατουμένων καθ’οδόν για τη σφαγή τους, και άλλα ως έδρες «Λαϊκών Δικαστηρίων» και προσωρινές φυλακές των π.χ. Χώρα Μεσσηνίας.

Στον κατάλογο, ο ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας δεν συμπεριέλαβε μέρη στα οποία είναι γνωστό ότι κρατήθηκαν άνθρωποι μόνο μιά-δυό φορές ή στήθηκαν μαζικά «Ανταρτοδικεία»/«Λαϊκά Δικαστήρια» μόνο μιά –δυό φορές. Γιά παράδειγμα, τον Ιούνιο του 1944, μετά την καταστροφή του Βαλτετσίου από τον ΕΛΑΣ, 110 περίπου όμηροι κρατήθηκαν για 2-3 ημέρες στο σχολείο της Στεμνίτσας. Μερικοί πέρασαν «Ανταρτοδικείο» και 14 δολοφονήθηκαν. Οι υπόλοιποι συνέχισαν την «πορεία θανάτου» για Στρατόπεδα Κρατουμένων. Τρείς εξ αυτών οδηγήθηκαν στη Δημητσάνα, όπου κρατήθηκαν για λίγες ημέρες, μέχρι να φθάσει εκεί ο Άρης Βελουχιώτης. «Δικάστηκαν» παρουσία του και εκτελέσθηκαν. Δεν περιλαμβάνεται η Στεμνίτσα ούτε η Δημητσάνα, γιατί δεν είναι γνωστό να κρατήθηκαν ή να «δικάστηκαν» ομάδες ομήρων του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ άλλη φορά.

Σέ ὅλα αὐτά τά στρατόπεδα γίνονταν ἐκτελέσεις/σφαγές. Κατά κανόνα οἱ τόποι σφαγῆς ἦταν σέ κάποια ἀπόσταση ἀπό τούς χώρους φυλάκισης, ἐκτός ἀπό τίς Μονές, στίς ὁποῖες ἔγινε περιορισμένος ἀριθμός σφαγῶν ἐντός τῶν περιβόλων τους. Βέβαια, τό ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/ΟΠΛΑ ἔκανε ἐκτελέσεις καί σέ δεκάδες ἄλλα χωριά καί τοποθεσίες πού δέν περιέχονται στόν ἀνωτέρω κατάλογο.

Ο συνολικός αριθμός των κρατουμένων που κλείστηκαν σε όλα αυτά τα Στρατόπεδα Κρατουμένων του ΕΑΜ στον «Ελεύθερο Μωριά» είναι άγνωστος, αλλά οπωσδήποτε ανέρχεται σε πολλές χιλιάδες, πολλαπλάσιος των 3.465 που είναι ο επίσημος αριθμός αυτών που εκτελέστηκαν μέχρι το τέλος Αυγούστου 1944, πριν αρχίσει η αποχώρηση των Γερμανών από την Πελοπόννησο. 
Τα Στρατόπεδα Κρατουμένων σε κάθε Νομό ΕΔΩ