Πόσο αναλώσιμα είναι τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ; Γιατί το κράτος εξαιρεί από τον έλεγχο ΚΤΕΟ τα υπηρεσιακά οχήματα του σώματος;

51
Η Κυβερνητική “απαγόρευση” ελέγχου από ΚΤΕΟ των οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ έγινε, προφανώς, για να μην φανούν τα προβλήματα ασφάλειας που υπάρχουν στα αυτοκίνητα «μαθουσάλες» με τα οποία κινούνται οι ΟΠΚΕ, η Τροχαία και η Ασφάλεια.

Η φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ, δεν αντέδρασε στην προσθήκη ενός ακόμη κρίκου στην αλυσίδα θανάτου με την οποία δένουν τις επιχειρησιακές ομάδες της Αστυνομίας, τα ληγμένα αλεξίσφαιρα γιλέκα, η ανεπαρκής εκπαίδευση, τα πεπαλαιωμένα όπλα και η ελλιπής συγκρότηση των μονάδων και η καταπόνηση του προσωπικού. Είναι, τελικά, αναλώσιμα τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ;

Είναι ένα ερώτημα που προκύπτει αβίαστα, αν διαβάσει κάποιος την πιο πρόσφατη επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας (από τις πολλές που έχουν στείλει) προς την φυσική τους ηγεσία.  Μια επιστολή που δεν περιορίζεται να επισημαίνει τα προβλήματα ασφάλειας των αστυνομικών και την αδυναμία ορθής εκτέλεσης της αποστολής τους αλλά προτείνει και λύσεις για το συγκεκριμένο πρόβλημα.

 ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 Η Ένωσή μας, έχει τονίσει κατ’ επανάληψη με έγγραφες(όπως αναφέρονται στις ανωτέρω σχετικές) αλλά και προφορικές παρεμβάσεις της, την αναγκαιότητα αντικατάστασης των εν θέματι οχημάτων, των οποίων η ηλικία αγγίζει την δεκαπενταετία και οι χιλιομετρητές τους έχουν καταγράψει εκατοντάδες χιλιόμετρα, μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή με την μορφή leasing. Βέβαια δεν χρειάζεται κανείς να έχει τεχνικές γνώσεις για να κατανοήσει πόσο καταπονημένα είναι τα συγκεκριμένα οχήματα και ποιους κινδύνους διατρέχουν τα πληρώματά τους ή άλλοι που επιβαίνουν για διάφορους λόγους σε αυτά. Τις περισσότερες φορές μπορεί ένας οδηγός ακόμα και δια γυμνού οφθαλμού να διαπιστώσει ότι πέραν της κακής εξωτερικής εικόνας που εμφανίζουν, υπάρχει ζήτημα αξιοπιστίας και ασφάλειας τόσο για αυτούς που τα χρησιμοποιούν, όσο και για την ασφάλεια των λοιπών που χρησιμοποιούν τις οδούς της χώρας.

Γνωρίζουμε βέβαια ότι κατ’ εφαρμογήν του άρθ. 3 παρ. 2εδ. Β’ της Κ.Υ.Α. 49372/3352/2017 (ΦΕΚ Β 2726/4-8-2017) Κ. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης- Περιβάλλοντος και Ενέργειας- Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος Μηχανοκίνητων Οχημάτων και των Ρυμουλκούμενων τους) τα οχήματα των Ενόπλων Δυνάμεων , τα οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ. εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της ιδίας ως άνω Διάταξης. Η εν λόγω πρακτική έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την Αρχή της Ισονομίας και δεν αρμόζει σε πολιτεία σύγχρονη που σέβεται τον πολίτη και τις Αρχές του Δικαίου. Φρονούμε δε, ότι η ίδια, πρέπει να επανεξετάσει την εν λόγω εξαίρεση και να δώσει το παράδειγμα, εφαρμόζοντας τον κανόνα που αυτή έχει θεσπίσει και για τα δικά της οχήματα, που σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν παγίδες θανάτου,  τονώνοντας έτσι το αίσθημα Δικαίου των πολιτών και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οδική ασφάλεια.

-Για όσο χρόνο συνεχίσει να ισχύει η ως άνω εξαίρεση, δεν θα μπορεί  να ελεγχθεί η κατάσταση των οχημάτων μας από άποψη ασφάλειας και καλής λειτουργίας από τα αρμόδια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου, με αποτέλεσμα να  αρκούμεθα στην επισκευή τυχόν βλάβης όταν αυτή προκύψει, φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μεγάλη συχνότητα για τα οχήματα της Δ/νσής μας. Με δεδομένη όμως την οικονομική δυσπραγία που χαρακτηρίζει πλέον την οικονομική ζωή της Χώρας, η συντήρηση και η επισκευή οχημάτων ή άλλων μέσων της υλικοτεχνικής υποδομής καθίσταται αδύνατη, γεγονός που προκαλεί δυσλειτουργίες στην αστυνόμευση της περιοχής ευθύνης μας.

Ακόμα και τα νέα οχήματα, τα οποία είναι αξιόπιστα με λίγα σχετικά διανυθέντα χιλιόμετρα, βεβαίως χρήζουν και αυτά συντήρησης, η οποία όμως δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς λόγους.

 -Η Ένωσή μας κατανοεί απόλυτα ότι το ζήτημα δεν είναι σημερινό, αντίθετα, γνωρίζουμε κι εμείς ότι πρόκειται  για μια νοσηρή κατάσταση, η οποία έχουσα τις ρίζες της στο παρελθόν, εξελίχθηκε σε παθογένεια, που μένει γαντζωμένη στις πλάτες μας ακόμα και σήμερα, και που δυστυχώς δεν εξαλείφεται με το πάτημα ενός διακόπτη. Εμείς ως σωματείο φροντίσαμε με δικές μας ενέργειες να εξασφαλίσουμε αρκετές φορές τα απαραίτητα για τη συντήρηση και επισκευή πολλών υπηρεσιακών οχημάτων. Σε κάθε όμως περίπτωση δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε έτσι ούτε μπορεί να επαφίεται η Πολιτεία για τη λύση του προβλήματος στην καλή θέληση επιχειρηματιών, συλλόγων ή άλλων φορέων. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι για το ζήτημα προτείναμε εγγράφως και προφορικά στη φυσική και πολιτική ηγεσία λύσεις, όπως την προμήθεια οχημάτων με μακροχρόνια μίσθωση –leasing– μέθοδος η οποία διασφαλίζει την ανανέωση του στόλου των οχημάτων αλλά και τη συντήρησή του, ή μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

    Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Δ/ντή Πελ/σου Υπ/γο κ. ΤΡΙΓΩΝΗ Δημήτριο, κατά τη συνάντηση που είχαμε μαζί του την 2-10-2017 στην έδρα της Δ/νσεως μας, ότι είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια για προμήθεια οχημάτων μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ. Κατόπιν αυτού, απευθυνόμαστε για μια ακόμη φορά στην πολιτική και φυσική μας ηγεσία, δεδομένου το ότι η κατάσταση των οχημάτων ιδιαίτερα στα Αστυνομικά Τμήματα είναι κάτι περισσότερο από προβληματική και παρακαλούμε ώστε να ληφθεί μέριμνα για τον εφοδιασμό με νέα οχήματα. Τονίζουμε δε, ότι είναι απαράδεκτο υπηρεσίες όπως το Αστυνομικό Τμήμα Επιδαύρου, το Αστυνομικό Τμήμα Άργους- Μυκηνών, το Αστυνομικό Τμήμα Ναυπλίου, το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Ναυπλίου και το Αστυνομικό Τμήμα Ερμιονίδας καθώς και τα Τμήματα Ασφαλείας, που αστυνομεύουν τουριστικές περιοχές που αποτελούν παράλληλα και τους πιο δημοφιλείς προορισμούς τουριστών στη χώρα μας, να διαθέτουν οχήματα που ακόμα και  αυτή η εξωτερική τους εμφάνιση εκθέτει τη χώρα διεθνώς. Επιπλέον, δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι η Ο.Π.Κ.Ε. της Δ/νσής μας που κινείται ασταμάτητα και πολλές φορές και εκτός νομού, θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα δύο -2- πεπαλαιωμένα jeep τα οποία διαθέτει σήμερα.

– Επιπροσθέτως, σε ότι αφορά τη συντήρηση των οχημάτων και τη προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών πρέπει να αναφερθεί ότι ήδη αρκετά οχήματα είναι ακινητοποιημένα, ή χρήζουν για τους λόγους που προαναφέραμε ακινητοποίησης, με πρώτη προτεραιότητα στις δίκυκλες μοτοσυκλέτες των ομάδων ΔΙ.ΑΣ. Ναυπλίου και Άργους.

 -Κύριοι, παρακαλούμε θερμά για την κατανόησή σας αλλά και για την άμεση εκδήλωση των ενεργειών σας, καθώς η θέση σε κυκλοφορία πεπαλαιωμένων και ασυντήρητων οχημάτων εγκυμονεί κινδύνους για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων και των λοιπών χρησιμοποιούντων το οδικό δίκτυο και βέβαια είναι προτιμότερο να ενεργήσουμε έγκαιρα, από το να θρηνήσουμε θύματα  λόγω της συνεχιζόμενης αναβολής.

 
                                                                      ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.

      

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ                                                     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ