Λιμάνια μέσω ΣΔΙΤ και διοίκηση στους ΟΤΑ προτείνει ο Πέτρος Τατούλης για μια νέα και αποτελεσματική λιμενική πολιτική

25
Από τα εγκαίνια της επέκτασης του λιμανιού του Γυθείου

Τα λιμάνια πρέπει να έρθουν στην δικαιοδοσία των Δήμων και της Περιφέρειας, προτείνει ο Πέτρος Τατούλης και υποστηρίζει πως με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να εξευρεθούν νέα εργαλεία χρηματοδότησης των έργων που συνεχώς θα πρέπει να γίνονται για την αναβάθμισή τους. Ως ένα τέτοιο εργαλείο προτείνει την σύμβαση με ιδιώτες μέσω ΣΔΙΤ και την παράδοση της εκμετάλλευσής τους σε αυτούς.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΑΤΟΥΛΗ

«Οι κοντόφθαλμες πολιτικές δεν έχουν κανένα νόημα. Σήμερα θα πρέπει να αναβαθμίσουμε και να αναμορφώσουμε τη λιμενική μας πολιτική. Τα λιμενικά ταμεία θα πρέπει να είναι οντότητες που θα ανήκουν στις περιφερειακές αρχές και στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση. Θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα της ευελιξίας να δημιουργούν και να κινητοποιούν ως οικονομικές δομές καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία. Γιατί χωρίς την ικανότητα της χρηματοδότησης δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια έργα και να είναι βιώσιμα, όσο και να θέλουμε να πούμε ότι μπορεί το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων να τα χρηματοδοτήσει».

Από την άλλη πλευρά, συνέχισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, «θα πρέπει να δούμε στα μεγάλα λιμενικά έργα τη δυνατότητα στον ανάδοχο να έχει και την ευθύνη της συντήρησης και της θεσμικής λειτουργίας του λιμένα. Για να έχουμε καλά έργα που θα συντηρούνται, τα οποία δεν θα καταστρέφονται και θα είναι ζωντανά κύτταρα της οικονομίας, την οποία έχουμε ανάγκη».