Η εκκλησία της Ελλάδος ταΐζει 505.608 συμπολίτες σε 326 οργανωμένα συσσίτια. Σε 70 γηροκομεία φιλοξενεί 2.379 συνανθρώπους μας

52

Όσο περισσότερο, λόγω της κρίσης, ο λαός στρέφεται προς την εκκλησία, τόσο περισσότερο, οι συστημικοί ακόλουθοι της παγκοσμιοποίησης και της ισλαμολαγνείας προσπαθούν να γκριζάρουν την εικόνα της. Τα συστημικά ΜΜΕ αποκρύπτουν το μέγεθος της προσφοράς της προς την δοκιμαζόμενη κοινωνία και υπερτονίζουν τις αδυναμίες του οργανισμού της.

Να αναφέρουμε σαν παράδειγμα το γεγονός ότι, το 2016, διέθεσε 32.310.578,29 ευρώ για την στήριξη των 326 οργανωμένων συσσιτίων που συντηρεί σε όλη τη χώρα. Συσσιτίων στα οποία απευθύνθηκαν 505.608 άτομα.

Και ακόμη τη δράση των Φιλόπτωχων Ταμείων. Μόνο το 2016, δόθηκαν 12.825.579,24 ευρώ στα 2.092 ενοριακά φιλόπτωχα ταμεία, στα οποία απευθύνθηκαν 131.005 άτομα. Επίσης μέσω του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου δόθηκαν 10.444.403,98 ευρώ σε 93.848 συνανθρώπους μας.

Στην Ελλάδα της κρίσης και των μνημονίων, των περικοπών και των πλειστηριασμών, η εκκλησία της Ελλάδος, φιλοξενεί 2.379 άτομα σε 70 Γηροκομεία που συντηρεί και που για την λειτουργία τους δαπάνησε 23.766.673,78 ευρώ.