Δημήτρης Ραψωματιώτης:  «Πρεσβεύουμε τη συνεργασία – Το αποτέλεσμα των εκλογών θα την επιβάλλει»

42

Μακριά από τις αντιπαραθέσεις και τους υψηλούς τόνους που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στις Επιμελητηριακές εκλογές, επιλέγει να μείνει ο Επικεφαλής του συνδυασμού «Επιχειρηματική Συνεργασία για το Αποτέλεσμα».

Δημήτρης Ραψωματιώτης

Ο Υποψήφιος Πρόεδρος Δημήτρης Ραψωματιώτης, όντας ο πρώτος που κατέθεσε την επιθυμία της υποψηφιότητας και την πρόταση για ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο,  6 εβδομάδες πριν από τις εκλογές, παραμένει συνεπής στις θέσεις του, πρεσβεύοντας τη συνεργασία, μια λέξη που  ο ίδιος χαρακτηρίζει ως «κλειδί» της βασικής φιλοσοφίας του  συνδυασμού  του για την επόμενη ημέρα των εκλογών στο Επιμελητήριο Κορινθίας. «Η Συνεργασία είναι το βασικό μας σύνθημα. Μόνο με αυτήν τη λογική και αυτή τη  φιλοσοφία μπορούμε να προχωρήσουμε. Εμείς είχαμε προτείνει το ενιαίο ψηφοδέλτιο, δεν ευδοκίμησε, δεν έγινε αποδεκτό. Βλέπουμε ότι εκτός από τα πολλά ψηφοδέλτια έχουμε και αντιπαραθέσεις, φοβόμαστε ότι αυτό θα ενταθεί μέχρι και την ημέρα των εκλογών. Είναι φυσιολογικό από τη μια πλευρά, οι εκλογές έχουν και αντιπαραθέσεις, ελπίζω μόνο να μείνουν σε κάποια συγκεκριμένα όρια. Πιστεύω όμως ότι το βράδυ των εκλογών το αποτέλεσμα θα είναι τέτοιο που θα μας υποχρεώσει να συνεργαστούμε την επόμενη μέρα.»