Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Συμβολαιογράφων, στην Τρίπολη, με θέμα τους πλειστηριασμούς

147

Tα Μέλη του Συμβολαιογραφικού Εφετείων Ναυπλίου και Καλαμάτας  σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017, ( ώρα 16.00 μ.μ.), στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου  Αρκαδίας θα συζητήσουν και θα λάβουν αποφάσεις σχετικά με τα όσα συμβαίνουν με τους πλειστηριασμούς.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτηση των Συμβ/φων

α) Ειρηνοδικείου Άργους: Ελένη Ανέστη-Αλεξοπούλου, Μαρία-Κων/να Καλαλά, Θεόδωρος Καλής, Αναστασία Κουμούτσου, Κων/να Κουτρουφίνη, Ιωάννα Μποζιονέλου, Κων/να Μπόμπου, Αναστασία Ντόκου-Σελλή, Γεωργία Παπαθανασίου, Γεώργιος Σάμπαλης, Χρυσούλα Σπηλιοπούλου, Μαρία Συναδινού, Αναστασία Χαλέπα, Παρθένα Χριστοφορίδου- Κωτσοβού και

β) Ειρηνοδικείο Ναυπλίου:

Δανάη Θανοπούλου, Αντιγόνη Κουβακλή, Θεόδωρος Μπελέζος, Ιωάννα Ρήγα, Ευαγγελία Σωτηροπούλου, Νικόλαος Αθ. Τόμπρας, Νικόλαος Γ. Τόμπρας,

με θέματα:
Α) Την αποχή όλων των συμβολαιογράφων της περιφέρειας του Εφετείου από τη διενέργεια των πλειστηριασμών (τραπεζών, Δημοσίου, ΙΚΑ, ΚΕΑΟ, Δήμων κλπ. πλην μεταξύ ιδιωτών), συμβατικούς και ηλεκτρονικούς και ειδικά για τους ηλεκτρονικούς απόχη από την πιστοποίηση και από όλες τις προκαταρτικές των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών πράξεις, συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων μετατροπής συμβατικών σε ηλεκτρονικούς, μέχρι τις 31-12-2017.

Β) Την προστασία των συμβολαιογράφων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως υπαλλήλων  επί πλειστηριασμού από τις επιθέσεις ομάδων ή μεμονωμένων ατόμων που στρέφονται αδιακρίτως κατά της διενέργειας οποιουδήποτε πλειστηριασμού.
Γ) Την διενέργεια των πλειστηριασμών σε δικαστική αίθουσα και κατά τη διάρκεια λειτουργίας  των δικαστηρίων.
Δ) Την διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών μία (1) ημέρα την εβδομάδα και όχι διαζευκτικά Τετάρτη, Πέμπτη ή Παρασκευή, όπως προβλέπεται σήμερα, ώστε να εξασφαλίζεται  η δυνατότητα ελέγχου της όλης διαδικασίας.
Ε) Την μη υπογραφή σύμβασης για την πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών από  τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Ναυπλίου.
ΣΤ) Την μεταβίβαση της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών σε κρατικό φορέα.
Ζ) Την τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν τους συμμετέχοντες –πλειοδότες στους  ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της ταυτότητας και η δικαιοπρακτική ικανότητα αυτών.
Η) Την επαναφορά της διάταξης του άρθρου 98 του Κώδικα Συμβολαιογράφων στην προ τηςτροποποίησης διατύπωσής του και κατάργηση του άρθρου 98Α.

Στην σχετική ανακοίνωση, που υπογράφει ο Πρόεδρος Παναγιώτης Δουμουλάκης (συμβολαιογράφος Καλαμάτας) αναφέρεται:
«Δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στους αδύναμους οικονομικά συμπολίτες μας οι οποίοι υπό τις παρούσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες κινδυνεύουν να απολέσουν την κατοικία τους  και καλούμε την Πολιτεία να μεριμνήσει με τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις, πλέον των  μέχρι σήμερα προβλεπομένων, για την προστασία αυτών».
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, θα υπάρξει νέα πρόσκληση.-

Όσοι από τις ή τους κ.κ. Συμβολαογράφους εδρεύουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από τον τόπο της συνέλευσης, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση να ζητήσουν να αντιπροσωπευτούν από συνάδελφό τους. Κάθε Συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του.