Τρεις κάλπες και δύο ημέρες ψηφοφορίας, προτείνει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ναυπλίου για τις εκλογές του ΕΒΕΑ

40

Παρεμβαίνοντας με δημιουργικές προτάσεις, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ναυπλίου, κατέθεσε σειρά προτάσεων που αποβλέπουν στην μαζική συμμετοχή των εχόντων το δικαίωμα ψήφου, στις επικείμενες εκλογές του Επιμελητηρίου Αργολίδα.

Οι προτάσεις αυτές έχουν τύχει της εγκρίσεως των συλλόγων μελών της Ομοσπονδίας.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

     «Στις εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων θητειών διαπιστώνεται πολύ  χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία και με στόχο την παρακινητική διευκόλυνση των μελών μας κατά ευχέρεια τοπικής προσέγγισης και χρονικής επαρκούς άνεσης, προτείνουμε να εξεταστεί  από την Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου, οι προτάσεις μας για τη διενέργεια των Επιμελητηριακών  Εκλογών:

     α) σε μια  ημέρα ή  δυο ημέρες

     β) σε τρία συνολικά κέντρα ως ακολούθως:

         1ο  Άργος (έδρα Επιμελητηρίου)

         2ο  Ναύπλιο (έδρα Ο.Ε.Β.Ε.Α. στη διάθεσή σας)

         3ο  Ερμιονίδα (αίθουσα ΕΒΕΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ)

     γ) η δυνατότητα διεξαγωγής των εκλογών και μέσω διαδικτύου

    Οι Επιμελητηριακές εκλογές διενεργούνται βάσει των σχετικών διατάξεων του Νόμου 2081/1992, του Π.Δ. 372/92, του Π.Δ. 309/1997 και του Π.Δ. 164/2001. Ειδικότερα αναφορικά με το θέμα της παρούσης:

    α) Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 εδ.3 του Π.Δ. 164/2001 «Οι εκλογές διεξάγονται, κατά την κρίση της εκλογικής επιτροπής σε χρονικό διάστημα από μιας (1) έως τέσσερις (4) διαδοχικές ημέρες». 

    β) Σύμφωνα με το άρθρο 1 Π.Δ. 193/1997: «Οι εκλογές μπορούν να διενεργούνται και σε άλλο χώρο, εκτός του καταστήματος του Επιμελητηρίου ή και εκτός της έδρας του, μετά από απόφαση της εκλογικής επιτροπής.

Θα ήταν τιμή μας να έχουμε μια συνάντηση με την εκλογική επιτροπή του επιμελητηρίου σε τόπο και ημερομηνία που εσείς θα ορίσετε, για μια περαιτέρω συζήτηση  μαζί σας».