Το Αναπτυξιακό Συνέδριο «Κορινθία 2025» ξεπέρασε τις προσδοκίες των οργανωτών

33

Την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2017, ολοκληρώθηκε το τριήμερο Αναπτυξιακό Συνέδριο «Κορινθία 2025», που διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Κορινθίας.

Συζητήθηκαν θέματα όπως, βελτίωσης υποδομών που είναι αναγκαία προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη, την εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, άρδευση, διαχείριση απορριμμάτων, επιχειρηματικά πάρκα.

Κατατέθηκαν προτάσεις για την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, την επιδότηση μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τις εξαγωγές και τις προοπτικές τις Κορινθίας κ.α.

Ακόμη, αναλύθηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κορινθίας και οι δυνατότητες αξιοποίησης τους μέσω συνεργειών φορέων και επιχειρήσεων.

Οι εισηγήσεις, παρουσιάσεις και προτάσεις  σε θέματα που καίρια ενδιαφέρουν και  αφορούν την επιχειρηματικότητα ήταν υψηλού επιπέδου και είναι όλες διαθέσιμες στο διαδίκτυο στο σύνδεσμο

https://www.youtube.com/channel/UCWji1PXvqoBj2T7Z2Oan7pg/videos

 

Το συνέδριο δημιούργησε μια δυναμική μέσω των απόψεων και θέσεων που κατέθεσαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, γενικοί γραμματείς υπουργείων, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι της περιφέρειας,  δήμων  και  στελέχη επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της Κορινθίας.

Συμμετέχοντες ήταν επίσης και εκπρόσωποι των διοικήσεων των παραγωγικών και συνδικαλιστικών φορέων, ειδικοί επιστήμονες, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αιρετοί κ.α. οι οποίοι  κατέθεσαν επίσης τη γνώση τους και την εμπειρία τους και δημιούργησαν ένα ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας στον επιχειρηματικό κόσμο της Κορινθίας.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας κ. Βασίλης Νανόπουλος μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων αναφέρθηκε στην μεγάλη σημασία και τη συνεισφορά του Συνεδρίου στην Κορινθία και για τα αποτελέσματα που θα ακολουθήσουν. Μίλησε για την σημασία της ολοκλήρωσης υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης απορριμμάτων, την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, τις  εξαγωγές, την τουριστική ανάπτυξη, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο αλλά και τη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου, την αξιοποίηση της περιφερειακής αγοράς Κορίνθου στο Λέχαιο κ.α. Τόνισε πως πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία και προτεραιότητα στους τομείς που έχουμε πλεονεκτήματα ως νομός, στη βελτίωση  της τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, την προστιθέμενη αξία που πρέπει να αποκτήσουν  επώνυμα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, στην απευθείας χρηματοδότηση από την Ε.Ε.

Κλείνοντας ανέφερε πως τα έργα «βιτρίνας» πρέπει να αντικατασταθούν με έργα Αναπτυξιακά, με ρήτρες και κριτήρια απόδοσης, που θα παράξουν εισόδημα και θα προσθέσουν νέες θέσεις εργασίας, θα δημιουργήσουν «Ανάπτυξη στη Κορινθία».

Τα συμπεράσματά και οι εισηγήσεις του συνεδρίου αποτελούν, σε μεγάλο βαθμό, το πλαίσιο για ενέργειες και πρωτοβουλίες φορέων και ιδιωτών στα επόμενα χρόνια που θα δώσουν ουσιαστικά αποτελέσματα και οικονομική ανάπτυξη στην Κορινθία.