Τέλος στην κατάτμηση έργων ΟΤΑ με απευθείας αναθέσεις, βάζει απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου

142

Η συνήθης πρακτική των δήμων να κατατέμνουν τις συμβάσεις για την προμήθεια ομοειδών προϊόντων, προκειμένου να παραλαμβάνουν γρηγορότερα προμήθειες άμεσης ανάγκης, αποφεύγοντας τους πρόχειρους διαγωνισμούς που είναι πολύ πιο χρονοβόροι, σταματά. Το οριστικό “τέλος” στην διαδικασία της κατάτμησης έργων, και την εν συνεχεία εφαρμογή απευθείας αναθέσεων, βάζει  απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σε επίπεδο Κλιμακίου) με την οποία επικυρώνεται στην πράξη ο Νόμος Σπίρτζη (Ν. 4412/2016) για τις δημόσιες συμβάσεις.

Οι δήμοι θα πρέπει πλέον να επιλέξουν ανάμεσα στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για προμήθεια έως του ποσού των 20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και στην διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού έως του ύψους των 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Η ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων) και η ΕΝΠΕ (Ένωση Περιφερειών Ελλάδος) αντιδρούν και υποστηρίζουν ότι ο Νόμος Σπίρτζη είναι περιοριστικός.  Δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τις προτεραιότητες με έκτακτο χαρακτήρα, που ανακύπτουν και εκφεύγουν του συνολικού σχεδιασμού και τους αφαιρεί το δικαίωμα ακόμη και να προχωρούν σε αναμορφώσεις προϋπολογισμού.

Αναλυτικότερα στο ρεπορτάζ ΕΔΩ