Ο οδοστρωτήρας των μετριοτήτων και η εποχή των Ηρώων!

35

Ζούμε σε μια εποχή και σε ένα καθεστώς όπου, ο οδοστρωτήρας των μετριοτήτων ισοπεδώνει τις αξίες με τις μετριότητες. Όπου, το δρεπάνι που κρατά ο χάρος της αναξιοκρατίας κόβει τα κεφάλια όσων ξεχωρίζουν πιο πάνω από το επίπεδο των υπηκόων. Όπου, δεν κατανοούμε την διαφορά της Ελληνικής Παιδείας από την Εκπαίδευση των Πολιτών. Όπου, η νομιμότητα που κατασκευάζουν τα κόμματα υπερισχύει της Δικαιοσύνης της Φύσης, της Ράτσας, της Ηθικής της ομάδος και του συμφέροντος της Πατρίδας.
Όπου, δεν εφαρμόζουμε την Ισονομία αλλά επιβάλουμε την Ισότητα. Όπου, το Ρουσφέτι υπερνικά την Ισοπολιτεία. Όπου, παρέχουμε Δικαιώματα που δεν ακολουθούνται από Ευθύνες. Όπου δεν τιμάται ο Νικητής αλλά οι συμμετέχοντες. Όπου δεν κυβερνούν οι άξιοι αλλά οι εκπρόσωποι των ολίγων. Όπου οι μειοψηφίες τυραννούν τις πλειοψηφίες. Όπου το Ατομικό συμφέρον υπερισχύει του Γενικού. Όπου ο Κοινοβουλευτισμός έκαμψε την Δημοκρατία.

Ζούμε την εποχή των Ασεβών. Την εποχή της Παρακμής του Ανθρώπου.
Ζούμε, όμως, και την Εποχή που γεννά τους Ήρωες.
Αυτούς που θα ξανακάνουν τις Αξίες του Ελληνισμού κυρίαρχες!
Π.Ι.Δ.