Ο Γιάννης Δημαράκης, έβγαλε και το δεύτερο πόδι έξω από την παράταξη του Δημήτρη Σφυρή. Κατέθεσε δήλωση ανεξαρτητοποίησης

92

Όταν πριν ένα περίπου χρόνο ο Γιάννης Δημαράκης, άμισθος αντιδήμαρχος του Δημήτρη Σφυρή στον δήμο Ερμιονίδας, παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του στρεφόμενος δημοσίως κατά του Προέδρου της ΔΕΥΑΕΡμ, Γιάννη Πάλλη, και του τρόπου με τον οποίο αυτός χειριζόταν τα οικονομικά  της Δημοτικής Επιχείρησης, όλοι περίμεναν πως θα προχωρούσε και σε αποχώρηση από την παράταξη.

Γιάννης Δημαράκης

Όμως, ο τέως Λυκειάρχης και εμπνευστής του σχεδίου της παράταξης για μετατροπή του Δήμου σε «Έξυπνο Δήμο», δεν παραιτήθηκε. Παρέμεινε μέλος της παράταξης της πλειοψηφίας διαφοροποιούμενος –κατά το δοκούν- σε κάποια θέματα. Ιδιαιτέρως, σε θέματα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης  – Αποχέτευσης, που όπως είναι γνωστό την διοικούσε άνθρωπος της απολύτου εμπιστοσύνης και πιστότητας του Δημάρχου Δημήτρη Σφυρή.

Παραμένει δυσερμήνευτο το γιατί ο τ. Λυκειάρχης επέλεξε την ημέρα έναρξης της νέας εκπαιδευτικής περιόδου για να γνωστοποιήσει την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί και μάλιστα με ευθεία απόδοση πολιτικών ευθυνών στον Δημήτρη Σφυρή και ευθυνών κακοδιαχείρισης (που όμως είναι εν γνώσει του Δημάρχου Ερμιονίδας), στον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΕΡμ, και κατ’ επέκταση στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Η επιστολή ανεξαρτητοποίησης του Γιάννη Δημαράκη φιλοξενεί ουσιαστικά δύο ενότητες. Το γιατί διαχωρίζει τη θέση του από τον Δημήτρη Σφυρή και το έργο που έχει να παρουσιάσει ως πεπραγμένα της αντιδημαρχίας του.

Διαβάστε τους λόγους της ανεξαρτητοποίησης, κατωτέρω, όπως καταγράφονται στην επιστολή που κατέθεσε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, συμμορφούμενος με τα όσα ο νόμος προβλέπει.

 «Κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή μου σας δηλώνω ότι ανεξαρτητοποιούμαι (αρ.66 του Ν. 3852/2010) από την δημοτική παράταξη «Δημοτική Συνεργασία Ερμιονίδας». Οι λόγοι της ανεξαρτητοποίησής μου δεν είναι προσωπικοί αλλά αμιγώς πολιτικοί.

Με την παραίτηση μου από τη θέση του Αντιδημάρχου τον Μάιο του 2016 και τους αναφερόμενους σ’ αυτήν λόγους θέλησα να δώσω την ευκαιρία στον Δήμαρχο να προβληματιστεί και να θεραπεύσει τα σημαντικά αναφυόμενα προβλήματα δυσλειτουργίας, που είχαν ανακύψει σχετικά με την οργάνωση του Δήμου, τον συντονισμό και τον έλεγχο των δράσεων αιρετών και εργαζομένων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Δήμου γενικότερα αλλά και ειδικότερα τα σοβαρά προβλήματα που είχε δημιουργήσει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ερμιονίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Ερ.).

Δυστυχώς δεν υπήρξε όλο αυτό το διάστημα καμία προσπάθεια συλλογικής και ουσιαστικής προσέγγισης των παραπάνω προβλημάτων, που θα είχε ως αποτέλεσμα την έγκαιρη επίλυσή τους. Γι’ αυτό επέλεξα το δεύτερο μισό της δημοτικής θητείας μας να μην αναλάβω καμία θέση ευθύνης μολονότι μου έγιναν προτάσεις.

Για την καλύτερη λειτουργία του Δήμου είχα προτείνει στον Δήμαρχο να συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου (Δήμαρχος και Αντιδήμαρχοι) με την παρουσία των Προέδρων των Νομικών Προσώπων του Δήμου και των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών του, για να δίνονται κατευθύνσεις, να ασκείται έλεγχος και να γίνεται αξιολόγηση των δράσεων με σκοπό τον συντονισμό των εμπλεκομένων προσώπων για την επίλυση των αναφυομένων προβλημάτων και τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων. Η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στα δύο πρώτα χρόνια της θητείας μας έγινε μόνο δύο φορές. Και στις δύο αυτές συνεδριάσεις η Δ.Ε.Υ.Α.Ερ. δεν συμμετείχε διά του Προέδρου της ή διά εκπροσώπου της.

Η Παράταξη αναλωνόταν σε μια τυπικού χαρακτήρα προσυνεδριακή συνάντηση των αιρετών της Παράταξης λίγο πριν από τις τακτικές προγραμματισμένες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις οποίες ο Δήμαρχος ενημέρωνε τους αιρετούς της Παράταξης για τα προς συζήτηση θέματα της επικείμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πέραν των ανωτέρω, που ακροθιγώς αναφέρω, είχα επισημάνει στον Δήμαρχο κατά καιρούς ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Ερ. αποτελεί αγκάθι για τον Δήμο λόγω των προβλημάτων, που έχει δημιουργήσει στους δημότες με τους άστοχους χειρισμούς της. Γι αυτό το λόγο έκρινα ότι έπρεπε να ασκηθεί έλεγχος 1) ως προς την αναγκαιότητα των δαπανών της, 2) ως προς τη διαφάνεια των δράσεων της και 3) ως προς την ασκούμενη απ’ αυτήν τιμολογιακή πολιτική. Όμως ο Δήμαρχος  δεν αποδέχθηκε τις παραπάνω επισημάνσεις μου λέγοντας μου ότι η ενασχόληση μου με την Δ.Ε.Υ.Α.Ερ. είναι εκτός των αρμοδιοτήτων μου και ότι ο ίδιος προσωπικά ασκεί έλεγχο στη Δημοτική Επιχείρηση. Επομένως η Δ.Ε.Υ.Α.Ερ. για μένα ήταν χώρος άβατος.

Ένα παράδειγμα μόνο αναφέρω, ηχηρό όμως, το οποίο δείχνει την αναγκαιότητα ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α.Ερ. Συγκρίνοντας τους ισολογισμούς των ετών 2014 και 2015, που δημοσιοποίησε πέρσι η Επιχείρηση παρατηρούμε ότι οι ζημιές για το έτος 2014 ανήλθαν στο ποσό των 399.894,57 € ενώ οι ζημιές για το έτος 2015 ανήλθαν στο ποσό των 664.697,89 €. Δηλαδή οι ζημιές της Επιχείρησης για το έτος 2015 επί Δημαρχίας του κ. Σφυρή αυξήθηκαν κατά 264.803,32 €, ποσοστό αύξησης 66 %. Η αύξηση των ζημιών οφείλεται στις υπέρογκες δαπάνες που έγιναν κατά το έτος 2015.

Ο ισολογισμός για το έτος 2016 δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη μολονότι αυτό έπρεπε να είχε γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2017. Μπορεί κανείς να αναλογισθεί τι θα συμβεί εάν το χρέος συνεχίζει να αυξάνεται κατ’ έτος με τον ίδιο ρυθμό;

Τα χρέη της Δ.Ε.Υ.Α.Ερ. τα πληρώνουν οι δημότες γι’ αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ φειδωλοί ως προς το ύψος των δαπανών. Επομένως η άσκηση διαρκούς ελέγχου και διαφάνειας των δράσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Ερ. καθίσταται επιβεβλημένη και αφορά 1) την ιεράρχηση και αναγκαιότητα του πλήθους των εργασιών της και 2) το ύψος του κόστους των εργασιών της εν τη γενέσει και όχι εκ των υστέρων.

Η όλη θητεία μου στο Δήμο σε θέσεις ευθύνης ήταν διαρκής προσφορά, άμισθη εργασία, μακράν από προσωπικές επιδιώξεις και βολέματα βιοποριστικού ή οικονομικού τύπου. Γι’ αυτό ακριβώς είχα την άνεση να υπερασπίζομαι πάντοτε το δημόσιο συμφέρον και τα συμφέροντα των πολιτών με τρόπο διαφανή, δίκαιο και αξιοκρατικό αδιαφορώντας για το μικροκομματικό όφελος της Παράταξης. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο δεν υπήρξαν ούτε ενστάσεις ούτε αντιδράσεις σε ό,τι χειρίστηκα από τις θέσεις ευθύνης, που κατείχα, από κανέναν ούτε καν από την αντιπολίτευση.

Επειδή για τις δυσλειτουργίες του Δήμου, τις οποίες παραπάνω έχω αναφέρει, δεν βλέπω προοπτική θεραπείας επιλέγω να γίνω Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος. Η συνείδησή μου και οι αξίες μου με οδηγούν σ’ αυτήν την απόφαση και δηλώνω ότι από τη νέα θέση μου θα εξακολουθώ να υπερασπίζομαι δυναμικά τα συμφέροντα των Δημοτών».

Γιάννης Δημαράκης

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Δήμου Ερμιονίδας